Kandidater riksdagsvalet

Här kan du läsa om de personer som kandiderar för Centerpartiet i VG Västra till riksdagsvalet. Klicka på respektive kandidat för att läsa mer.

Aida Karimli - Ale

Jag har tänkt länge och väl på varför jag vill kandidera och varför jag är politiskt aktiv. Det finns tusen skäl. Men den viktigaste anledningen är ytterst självisk – jag vill stå på rätt sida av historien. När mina barn blir vuxna vill jag kunna se dem i ögonen och känna att jag hjälpt dem till en bättre framtid. Och framför allt har jag en plikt gentemot mina föräldrar och alla andra som har flytt för demokratins skull. De har givit mig, mina syskon och många människor ett bättre liv och jag ska självklart vara med och bidra med det jag kan!

Här kan du följa mig på Facebook.

Ali Said - Alingsås

Mitt namn är Ali Said, jag är 32år och bor Alingsås. Att människor inte hamnar mellan stolarna utan att stöd och hjälp finns för de som behöver det är en fråga jag brinner för. Har mött det i mitt jobb som metodutvecklare inom socialt arbete och sett människor i min omgivning som med rätt insatser är med och bidrar till vårt gemensamma bästa. Jag vill jobba för ett Sverige där människor, oavsett bakgrund, kan och ska bidra och utvecklas i ett bättre samhälle. Ett samhälle där arbete alltid lönar sig. Då måste det bli slut på krånglet i vårt land. Det ska vara enkelt att skaffa jobb, enkelt och uppskattat att starta och driva företag, och Sverige måste bli jämlikt o jämställt.

Anders Ådahl - Mölndal

Anders Ådahl, 49 år och bor i Mölndal, och vill bli distriktets representant i riksdagen. Min politiska övertygelse är i lika tredjedelar grön, social, och liberal. Jag vill driva en politik som ser en helhet! Grön: Min bakgrund är att jag är teknisk doktor i energi och miljö och vet hur viktigt det är att värna vår miljö och klimatet, men inte genom förbud utan genom att koppla ihop näringspolitik och miljöpolitik – Framåt! Social: Även om vi har en stark tro på individens förmågor, hamnar vi alla i svåra situationer emellanåt. Då måste samhället stå upp. Vill att C ska vara den sociala borgliga rösten. Liberal: Individens frihet är nyckeln. Att på lika villkor få ha vilken sexuell läggning man vill, livsåskådning, könsidentitet, hudfärg, kultur är centralt i mitt liberala Sverige. Olikheter berikar! Jämställdhet ett krav!!

Jag är positiv, framåt, får saker gjort, är eftertänksam, snabb, klurig. Bra på att ta folk och se saker ur olika perspektiv. Cyklar, åker skidor, gillar språket, och älskar naturen. Jobbar med att utveckla koncernen Chalmers, och är distriktsordförande för C i VG Västra, ordförande i Miljönämnden i Mölndal och ledamot av kulturnämnden i VGR.

Alexandra Stenlund - Ale

Jag heter Alexandra Stenlund och är 25 år gammal. Idag jobbar jag som pressekreterare för Centerpartiet i Göteborg, vilket jag gjort sedan förra året. Jag är född och uppvuxen i Kungälvs kommun och har efter en vända i Stockholm och Göteborg flyttat till Bohus. Mitt samhällsengagemang började tidigt och jag har både engagerat mig och arbetat inom elevrörelsen och civilsamhället, samt haft kommunala förtroendeuppdrag. De politiska frågor som ligger mig närmast hjärtat är sociala frågor, integration, sjukvård och frågor som rör landsbygden. Jag hoppas kunna arbeta mer med dessa frågor framöver, utöver mitt arbete på rådhuskansliet. På min fritid är jag mycket i stallet där min syster driver hästföretag, där jag både arbetar med hästarna, rider själv och coachar elever. Jag älskar att jobba i den politiska hetluften, men trivs allra bäst om jag får återhämta mig i naturen.

Anna Blomberg - Partille

”Är en inte nöjd med hur saker är så får en göra något åt det” - jag har aldrig varit typen som kan vara tyst och inte bry mig när jag ser orättvisor.
Jag växte upp på ett mindre jordbruk i Bergslagen. I en syskonskara på sex har jag blivit en fena på att förhandla, argumentera och slåss för min sak.
En rekryterare sa till mig att jag har ett sådant vackert, brokigt CV, och det stämmer. Jag har jobbat inom jordbruk, restaurang och vården för att nu landa i bygg och anläggningsbranschen där jag arbetar med arbetsmiljöfrågor. Jag bor nu i Partille med min man, våra två barn och tre kaniner. Intresset för djur och natur har inte gått ur.
2018 tog jag klivit in i politiken och sitter som ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden samt är ersättare i kommunstyrelsen. Sedan en tid tillbaka är jag också vice distriktsordförande för Centerkvinnorna.
Jag brinner för frågor kring företagande, utbildning, lag och ordning, men min absolut största hjärtefråga är jämställdhet.
Mina erfarenheter från både glesbygd och stad är det som gör mig till en bra rikspolitiker. Jag har båda fötterna på jorden, redo att kavla upp ärmarna för att bygga ett friare, medmänskligare och jämlikare Sverige.

Här kan du följa mig på Facebook.

Eva Andersson Lerum

Jag har varit politiskt aktiv i Lerum sedan 2006. De senaste två mandatperioderna har jag varit kommunalråd med ansvar för stöd- och omsorg samt samhällsbyggnad. Jag är även ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare i kommunfullmäktige. Innan jag engagerade mig politiskt var jag aktiv i LRF både på lokal och regional nivå samt ledamot i riksförbundsstyrelsen under sex år.

Min styrka som förtroendevald är att få saker att hända genom samarbete och att få människor att känna sig delaktiga och hörda.

Min värdegrund utgår ifrån att ge människan största möjliga frihet, men att det inte får gå ut över de svaga i samhället. Jag har ett stort rättvisepatos och engagerar mig i frågor som berör den enskilda individen. Jämställdhet och jämlikhet är grundstenar för min drivkraft. Jag är lösningsfokuserad och vill gärna få saker och ting gjorda men utan att göra avkall på analys och eftertanke. De frågor som jag brinner extra för och som jag gärna vill driva på riksnivå är omsorg, äganderätt och landsbygdsfrågor.

För mig har det varit oerhört intressant att göra skillnad genom att driva Centerpolitik på kommunal nivå och nu är jag redo att ta nästa steg mot att göra skillnad på riksnivå.

Daniel Tisell - Härryda

Daniel Tisell, kyrkoherde i Råda församling och 2 vice ordförande i Kyrkostyrelsen.

Bor i Mölnlycke med familj, två barn 9 och 12 år.

Medlem sedan 1983 och då aktiv i CUF, haft kyrkopolitiska uppdrag sedan tonåren.

Jag vill verka för ett öppet och mänskligt samhälle där människors delaktighet i kulturliv och föreningsliv motverkar segregation och utanförskap. Givetvis är utbildning, arbete och bostad nödvändigt för en positiv utveckling där människans fysiska, sociala och existentiella hälsa förbättras. Barn och ungdomar måste ha högsta prioritet!

https://www.facebook.com/daniel.tisell.1

Instagram: @daniel.t_swe

Heidi Hankanen Ängberg - Alingsås

Jag är en positiv och uppfinningsrik landsbygdstjej som bor med min man och våra tre juveler i ett hus med ständigt pågående renovering. Efter många år i skolans värld jobbar jag nu som specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen. Det är en ära att få vara en del i att utgå från barnens och ungdomarnas behov, klura och reflektera för att möjliggöra anpassningar i omgivningen och se styrkor och lösningar istället för problem. Det är också en ära att få vara en del i Centerpartiet och få engagera mig politiskt. Jag är vice ordförande i kretsstyrelsen i Alingsås och ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Jag kandiderar med stolthet till riksdagen och vill vara med och bidra till att barn och ungas välmående lyfts fram, för att första mötet med sjukvården ska ske snabbt och för att man inte ska behöva strida för att hamna rätt, för att vi ska ha en levande landsbygd och för att småföretagares betydelsefulla roll ska få det erkännande det förtjänar.

Här kan du följa mig på Facebook.

Hugo Peterson - Alingsås

Tjena, jag är en ung socialliberal med drömmen om att kunna jobba med politik på heltid. Just nu kombinerar jag studier på Göteborgs universitet, där jag studerar till statsvetare, tillsammans med mitt engagemang inom den lokala politiken i min hemkommun Alingsås. Jag har varit medlem i Centerpartiet i några år men blev aktiv för ungefär 1 år sedan när jag, på min 18 års dag, gick på mitt första förtroendemöte i barn och ungdomsnämnden.
Jag står för ett mer civiliserat och handlingskraftig politiskt samtal där man på ett lugnt och moget vis genomdriver reell politik som faktiskt gör skillnad. Den huvudsakliga politik som jag står för är en fungerande skola för alla, en mer medmänsklig integration och en rättvis men framförallt kraftfull kamp mot miljöproblemen. Nu är jag redo för att bidra på allvar, är ni med mig?

Jessika Loftbring - Ale

Att vilja vara med och förändra är en stor del av vem jag är och av den anledningen är ett politiskt engagemang en naturlig följd av det. Jag heter Jessika Loftbring och är en 37 årig, tre barns mamma boende i Ale kommun. Jag är utbildad socionom, och arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten och är helt ny i rollen som ordförande i kommunens servicenämnd.

Förutom drivet att vilja vara med och bidra till utveckling i mina engagemang så är människors möjlighet att forma samhället och sitt eget liv en av mina hjärtefrågor. Därav är jag nybliven ordförande i Västra Götaland Västras Centerkvinnodistrikt. Jag kandiderar till både region och riksdag och är övertygad om att jag kan bidra med min person, mitt engagemang och min klokskap!

Jag finns på FB 😊

Josef Johnsson - Lerum

Jag är en friluftsälskande småbarnspappa som gillar att lära mig nya saker och att lösa problem. Jag är uppvuxen på en bondgård utanför Alingsås vilket lede till att Jag står stadigt på marken, med ena foten i skogen och den andra i universitetsvärlden där jag arbetar som forskare inom byggnadsteknologi och solenergi.

Jag engagerade mig i Centerpartiet 2018, samma kväll som Annie Lööf slog näven i borde och sa ifrån till SD. Då kände jag att de behövdes fler röster som står upp för frihet och gröna värderingar. Jag tror på en bättre värd med då krävs det engagemang och en positiv syn på de utmaningar vi står inför. Positiv på så sätt att vi kan lösa klimatutmatningen men då måste vi vara tydliga och peka på att då krävs det förändringar men att dessa kan vara positiva.

Primärvården är den verksamheten jag vill fokusera på där det idag är ett alldeles för stort fokus på tillgänglighet vilket drabbar äldre och de som verkligen är sjuka. Jag vill se en personlig läkarkontakt, i verkligheten och inte bara på pappret.

Johan Blixth - Lilla Edet

Jag heter Johan Blixth och är civilanställd hos kustbevakningen som ledningscentralsoperatör, med mitt jobb kommer intresset för miljöskydd i maritim miljö samt de maritima näringarna. Mina hjärtefrågor rör också tillgänglighet. Det ska vara möjligt att delta i samhället på lika villkor oavsett om du har funktionsnedsättning. Energiproduktion och energiförbrukning, energin ska vara tillgänglig i leverans och produceras så klimatsmart som möjligt. Standardisering, applikationsutbyten och öppna källkodslösningar. Detta speciellt för statliga myndigheter. I dag beställer olika myndigheter system både mjukvarubaserade och fysiska. Detta trots att det redan finns liknande system hos andra myndigheter idag som man med mindre åtgärder hade kunnat nyttja. Vi måste sluta utnyttja våra resurser så ineffektivt och arbeta för att ta fram standarder och utbyte av egenutvecklade program och metoder mellan myndigheter. Både för att göra det billigare att utveckla saker som redan har betalats av andra myndigheter men också göra information mer tillgänglig och lättare att dela med andra.

Jörgen Andersson - Lilla Edet

Min styrka som politiker är förmågan att se helheten och förstå hur delarna påverkar. Allt för ofta tas beslut där syftet är gott men det går på tvärs mot en annan önskvärd utveckling. Särskilt de statliga verkens regler och bestämmelser kan skapa många problem då de ofta utgår från en stadsnorm.

Jag delar Centerpartiets åsikter om att vi behöver skapa nya arbetstillfällen i Sverige och det är bara de små företagen som kan göra det. Vi måste minska belastningen på klimatet genom att använda klimatsmart teknik. Hela landet ska leva genom att ge rimliga förutsättningar för alla delar. Vi behöver en trygg matproduktion i Sverige både som en del av vårt försvar men också för att vi har världens bästa djurskyddslagar. Energifrågorna är de som ligger mig varmast om hjärtat.

Jag har läst Teknisk Fysik, suttit åtta år i SCAs styrelse och har över 35 års erfarenhet av både industriarbete och kommunpolitik. Jag har varit Fullmäktiges ordförande, lett kommunrevisionen och är nu nämndsordförande. I alla dessa uppdrag har jag haft stor nytta av min förmåga att förstå statistik och ekonomi.

Linda Marklund - Härryda

Hej! Mitt namn är Linda Marklund, 58 år från Mölnlycke i Härryda kommun och ny i politiken sedan hösten-20. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med äldreomsorgsfrågor i olika sociala medier. Tillsammans med min kollega driver vi Äldrenytt.se där vi skriver och delar kunskap, information och inspiration. Vi har exempelvis en facebookgrupp med snart 15 000 medlemmar där det skrivs, delas och inspireras varje dag - “En ännu bättre äldreomsorg”

Mina kunskaper om äldreomsorgen är både bred, lång och omfattande så det är här jag vill påverka i politiken. Jag vill bidra med allt jag lärt mej under dessa år, människor jag träffat, alla produkter jag stött på, skrivit och läst om och alla tjänster som finns och allt som är på gång i framtiden.

Jag vill jobba för mer välfärdstekniska lösningar, öka utbildningsnivån med fler sjukvårdskunnig personal mm, införa en grundläggande vårdsvenska, hemtjänstteam med särskilda kompetenser som ex kognitiva sjukdomar, psykisk ohälsa osv.

Maria Gelin - Mölndal

Kunnig, driven, nyfiken, rättvis och engagerad. Det är ord som beskriver mig. Jag är en kvinna som just sett sina barn lämna hemmet, som ägnat hela sin yrkesmässiga karriär i hållbarhetens tecken. Idag som egenföretagare inom strategisk hållbarhet, miljörätt och kvalitet.

För mig har den inre kompassen alltid varit stark och tydlig när det gäller människors lika värde, frihet under ansvar och att vi förvaltar vår värld för kommande generationer. Jag har känt ett ökande behov av att genom min kunskap, drivkraft och engagemang bidra till en samhällsutveckling som är hållbar på riktigt. Trots många fina ord har vi ändå inte kommit till genomförande och verklig omställning. Jag vill bidra till att alla ska ha rätt att förverkliga sina drömmar utan bekostnad på medmänniskor, natur eller kultur. Att kunna att bo och verka där man känner sig hemma och underlätta för de som vill vara sin egen arbetsgivare. Att vi ska känna oss trygga både i vårt gemensamma samhälle men också när det gäller vad vi konsumerar. Ett samhälle som är ansvarsfullt, tryggt och inkluderande, där vi är en del av en större helhet och där alla har en given plats.

Maria Kornevik Jakobsson - Härryda

Jag började mitt politiska engagemang tidigt. Då var det kvinnors rättigheter och miljöfrågan som väckte intresset. Dessa frågor är lika aktuella i dag, men idag kämpar jag också för alla människors lika rätt och värde. Det handlar om värderingar. Om friheten att utveckla sin fulla potential. När populismen, nationalismen och protektionismen växer blir demokratin allt viktigare att försvara. Därför är det också helt avgörande att vi står upp för en värdig människosyn värnar asylrätten och rätten till familjeåterförening. Men det som ligger mig varmast om hjärtat är barns rättigheter. Jag arbetade i många år som som psykoterapeut och kurator. Det lärde mig hur utsatta barn är, trots alla skyddsnät. En avgörande förutsättning för en stark välfärd är ett starkt starkt näringsliv, som skapar jobb och inkomster. Därför vill jag att företagen ska få ännu bättre möjligheter att utvecklas. Under denna mandatperiod är jag kommunalråd på heltid med ansvar för världsfärdsfrågorna skola, vård och omsorg. Det har gett mig möjligheten att arbeta med de frågor som jag kan och som är viktigast för mig.

Robert Mattsson - Tjörn

Jag är en femtitalist som arbetat i förpackningsindustrin med bl.a. plaståtervinning, livsmedelsförpackningar och jordbruksfilm. Arbetar idag med vissa konsultuppdrag inom livsmedelsförpackning och plaståtervinning.

Har sedan unga år ett stort fågel/natur-intresse som på senare år intensifierats.

Född och uppvuxen i Göteborg där jag också utbildade mig till civiling.

Bor sedan åtta år på det vackra Tjörn.

Vill jobba för miljö och klimatfrågor på ett sätt som ger verkligt resultat och inte bara är symbolfrågor. Enskild äganderätt och företagande är också viktiga frågor.

Har en lokal politisk förankring genom att bl.a. sitta i Tjörns Samhällsbyggnadsnämnd samt genom att vara ordförande i Tjörnkretsen. Sitter även i styrelsen för Centerpartiet region Västra Götaland väst.

Tror att jag kan bidraga med synpunkter baserade på ett långt arbetsliv inom industri och företagande.

Ronny Sjöberg - Härryda

Jag är aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering inom LSS, Daglig verksamhet och bor på en mindre gård i Härryda, vilket även innebär en del skogsbruk och hantverk.

Jag vill verka för en socialliberal politik där alla ska kunna uppnå sin fulla potential genom hela livet, alltifrån skolåldern ända in på äldreboendet där ingen lämnas utanför.

Sara Janhäll - Mölndal

Jag heter Sara Janhäll och ställer upp i valet för Centerpartiet i både region och riksdag. Min viktigaste fråga är demokratin där jag ser en risk i att så få svenskar pratar politik och försöker komma överens i olika frågor. Mitt politiska intresse är brett och jag försöker hålla fokus i samhällsbyggnad och livskvalitet. Samtidigt är miljö och teknik viktigt tillsammans med utbildning. Jag har en lösningsfokuserad inställning till politiken, självklart baserad på socialliberala värderingar. Jag kommer från Göteborg där jag har mina rötter och släkt sen flera generationer och har aldrig flyttat mer än mer än några kilometer. Nu bor jag ca 100 meter in i Mölndal kommun i villa med potatisodling i trädgården. Jag jobbar som forskare inom partiklar i luften, miljöeffekter och transportsystemet och har en bakgrund som civilingenjör i fysik från Chalmers. Med både forskning och politik som intressen har jag alltid tidsbrist och saknar alltför ofta tid för kultur och musik.

Tony Wahl - Härryda

Mitt namn är Tony Wahl ,gift sen 25 år och har 3 barn ( 33,24 och 23 år) har varit aktivt kommunalt och sitter som ersättare i ks och kf samt ledamot i ekonomiutskottet och beredningen för framtiden och välfärden och utöver det är jag gruppledare i Härryda för C

Varför är man engaggerad i politik och jag tror och vet att det går att förändra både på kort och lång sikt men det krävs tålamod och det har jag.

Efter att varit i näringslivet i hela mitt liv så vet jag hur det fungerar och det var av nyfikenhet som gjorde att jag ville förstå och kunna se om man även kan förändra.

Nu vid en ålder om 61 så söker jag denna kandidatur och tänker att jag fortfarande är 17 år yngre än Joe biden när han sökte sig vidare framåt och för hans del blev det ett positivt utfall så låt oss se hur det blir här.

Jag älskar ekonomi och näringslivsfrågor men har dragit igenom en hel del ämnen under mitt deltagande i kommunpolitiken så grunden och en plattform för nästa steg ligger klar.

Turan Aliyev - Partille

Jag heter Turan Aliyev och är 38 år gammal och är en trogen centerpartist, gift, har två barn och är förtroendevald kommunpolitiker i Partille kommun. Som tvåbarnsfar vill jag kandidera till riksdagsvalet år 2022 för att bidra till att förbättra det svenska samhället och arbeta för att etablera ett starkare och tryggare samhälle med en snabbare integration.

Ulrika Engmér Sandström - Öckerö

Jag är uppvuxen i en familj av passionerade människor, vi är konstnärer, politiker och företagare. Vi har alltid diskuterat politik och nyheter hemma hos oss.

De första 25 åren i mitt liv bodde jag i en bruksort i Dalarna, men kärleken fick mig att flytta västerut till Hönö, där jag bor med min man och våra två barn. Jag är utbildad fotograf men jobbar även i en möbelaffär. Jag är gruppledare i Öckerökretsen och ledamot i Centerkvinnorna Västra Götaland Västra.

Det har alltid funnits en vilja i mig att försöka förbättra vårt samhälle, för även om vi tekniskt sett lever i ett av världens mest jämställda land så stämmer inte det riktigt.

På många områden är jämställdheten eftersatt, jag tänker i första hand på vården, där sjukdomar som drabbar de med livmoder inte prioriteras.

Jag vill också vara en röst för HBTQIA-personer då många fortfarande lever med hat och hot, det är inte rätt i ett demokratiskt samhälle.

Vägen till jämställdhet är feminism, det är dom frågorna jag fokuserar på.

Yvonne Norlén - Kungälv

Jag är Centerpartist för att jag tror på människors potential, vill se ett hållbart samhälle med ett starkt näringsliv. Med hållbarhet menar jag ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jag vill arbeta för att Västra Götaland blir en innovativ region med ett starkt näringsliv, bra infrastruktur och en framgångsrik akademi. Vill verka för ett gott samarbete mellan näringslivet och utbildningsväsendet så att vi utbildar för framtidens behov.

I Sverige har vi goda förutsättningar för att producera hållbar och kulinarisk mat med en god djuromsorg. Idag har vi en alltför låg självförsörjningsgrad. För att öka matproduktionen och arbetstillfällena i de blå och gröna näringarna behöver myndigheterna förenkla regelverket och arbeta snabbare. Mer verkstad och mindre prat!

Är en entreprenör inom marknadsföring och verksamhetsutveckling, utbildad civilekonom. Min passion är att vara ute i naturen gärna uppsuttet på någon av mina islandshästar.

Åsa Orreus - Mölndal

Det är några frågor som utgör min kärna, mina hjärtefrågor. Förebyggande insatser är den röda tråden.

Skolan är till för alla barn. Men idag är barn med NPF-diagnoser överrepresenterade gällande ofrivillig skolfrånvaro och att inte avsluta sin skolgång. Uppskattningsvis rör detta var tionde barn.

Alla barns rätt till en barndom fri från övergrepp och neglekt behöver stärkas. I mitt yrkesliv arbetar jag med att nyttja teknik för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det finns många sätt att angripa ämnet och alla behövs. Barndomstrauma ger livslånga effekter.

Mäns våld mot kvinnor. Konsekvenserna är enorma och behovet av stöd för utsatta stort, likväl som åtgärder för att minska våldet.

Självmord och psykisk ohälsa behöver prioriteras upp och förebyggas, inklusive ökad tillgänglighet till BUP.

Vem är då jag? Jag har fått förtroendet att sitta i kretsstyrelsen i Mölndal där jag även är ledamot i Skolnämnden. Jag sitter även i styrelsen i CK Landvetter-Råda. Utöver politiken är jag styrelseledamot i Kvinnojouren Frideborg.

Privat - 43 årig mölndalsbo med make, tre yngre skolbarn och hund. Entusiastisk trädgårdsamatör som tillbringar somrarna till sjöss!

Anders Ådahl
Distriktsordförande i VG Västra
Natalie Johansson
Projektledare VG Västra och Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.