Hav och vatten

Här kan du läsa mer om innehållet för fokusgruppen: Hav och vatten

Hav ger oss möjligheter såsom försörjning, havsnära boende och rekreation, samtidigt som detta kan ge oss problem medt.ex föroreningar, höjda landnivåer och utfiskning.

Vatten är en nödvändig resurs som vi slösar mycket med och som vi i vårt land alltid tagit för given. Infrastrukturen, vatten och avlopp är i de flesta kommuner i behov av uppgradering. Nya effektiva lösningar för rening både av inkommande och utgående vatten kommer att behövas i framtiden.

Vatten är i flera fall orsak till konflikt och den pågående klimatförändringen kan dessutom ändra förutsättningarna tex skydd av vattentäkter, dammanäggningar och ekosystem

Hav och vatten är dessutom utmärkt för transporter.

Som ett stöd till våra diskussioner kan vi använda Agenda 2030:

  • Mål 6 handlar om rent vatten och sanitet.
  • Mål 14 Hav och marina resurser: Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Hoppas på en bra och konstruktiv dialog och många idéer vi kan använda i våra kommuner.

Anders Ådahl
Distriktsordförande i VG Västra
Natalie Johansson
Projektledare VG Västra och Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.