Miljö och klimat

Här kan du läsa mer om innehållet för fokusgruppen: miljö och klimat.

Effektiv och relevant klimat- och miljöpolitik i kommun, region, och riksdag

Miljö- och klimatpolitiken är en av hörnstenarna i den gröna socialliberala politiken. Miljöpolitiken är inget isolerat politikområde. Den hör samman med företagande, stadsbyggnad, investeringar, äganderätten med mera. Bland annat det skiljer vår miljöpolitk från Miljöpartiet. God miljöpolitik är också en motor i samhällsekonomin. Miljö är också i sig ett väldigt brett ämne. Men ytterst handlar det om hälsa för människor och djur, om möjligheten till ett gott liv - här och där, samt nu och imorgon.

I den här gruppen kommer vi diskutera frågor som är relevanta såväl på riksnivå som i kommun. Gruppens medlemmar styr diskussionen.

Anders Ådahl
Distriktsordförande i VG Västra
Natalie Johansson
Projektledare VG Västra och Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.