Tjörn
Centerpartiet lokalt
  • / EU-Valet 26/5

EU-Valet 26/5

Bild

För ett Grönare, friare och mer medmänskligt Europa

Resultatet av valet blev en framång för Centerpartiet. På Tjörn gick vi från 5,5% valet 2014 till 9,0% 2019 och i hela landet från 6,5% till10,8%