Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
 • / Anmälan - Steg 1 utbildningar Västra Götaland

Anmälan - Steg 1 utbildningar Västra Götaland

Den första nivån, de så kallade steg 1-utbildningarna arrangeras av distrikten och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Steg 1-utbildningar som arrangeras av Västra Götaland 2019 

Centerpartiet i Västra Götaland kommer i år att samordna 2 heldagstillfällen under hösten 2019 då steg 1 utbildningarna med tema: politik, kommunikation och ledarskap, kommer att erbjudas.

 • Vid varje utbildningstillfälle kommer det att finnas 15 platser/inriktning. Och det är först till kvarn som gäller.

Steg 2-utbildningar i Väst

Nästa steg i utbildningspyramiden kallas för steg 2-utbildningar, och de arrangeras av riksorganisationen.  Här kan du läsa mer om Centerpartiets utbildningsstrategi.

 I år erbjuds de tre steg-2-utbildningarna den 30 november-1 december i Göteborg. 

*För att kunna gå steg 2 utbildningarna krävs det att du har gått den förberedande steg 1-utbildningen. 

Utbildningarnas innehåll:

 • Politik:
  Politik 1 vänder sig till personer som funderar över att bli medlemmar i Centerpartiet, eller som precis har blivit medlemmar.
  Utbildningen ger kunskap om hur Centerpartiet fungerar, hur våra idéer ser ut och på vilka grunder vi bygger vår politik.
  Syftet med utbildningen är att väcka intresse för politik och samhällsfrågor och ge grundläggande kunskaper om hur det politiska arbetet går till i våra beslutande församlingar.
 • Kommunikation:
  Kommunikation 1 är Centerpartiets grundutbildning i kommunikation för medlemmar. Utbildningen syftar till att våra medlemmar ska bli duktiga centerambassadörer.

  Deltagarna ska efter utbildningen vara goda centerambassadörer och ha kunskap om grundläggande kommunikation. Stor vikt läggs vid att hitta sin egen berättelse som centerpartist och passa ihop den med partiets övergripande berättelse. Dessutom ska deltagarna bli bekväma med det personliga samtal, oavsett var det sker.
 • Ledarskap:
  Utbildningen Ledarskap 1 ger grundläggande kunskaper i ledarskap och organisationsteori.
  Om du genomgår utbildningen Ledarskap 1 kommer du att få lära dig mer om Centerpartiet som organisation, liksom generellt om organisationers utveckling och organisationskulturer. Utbildningen innehåller också ledarskapsteorier samt grundläggande kunskap om konflikter och konflikthantering.


Utbildningstillfällena i Västra Götaland är planerade till 

 • 1 september i Borås 
 • 9 november i Vänersborg. 

Vi kommer att ta ut en kursavgift på 200 kr.

Anmälan till utbildningarna sker via formuläret nedan
Sista anmälningsdatum för kursen i Borås är 1 augusti.
Sista anmälningsdastum för kursen i Vänersborg är 1 oktober.

Har du frågor om utbildningar, vänligen maila anna.dalstrom@centerpartiet.seDatum för utbildningen * (obligatorisk)
Datum för utbildningen

I första hand vill jag gå * (obligatorisk)
I första hand vill jag gåI andra hand vill jag gå
I andra hand vill jag gåI tredje hand vill jag gå
I tredje hand vill jag gåIdag har jag ett eller flera politiska uppdrag * (obligatorisk)
Idag har jag ett eller flera politiska uppdrag