Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
 • / Anmälan regionkandidatutbildningar

Anmälan regionkandidatutbildningar

Under våren kommer Centerpartiet Västra Götaland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan att anordna utbildningar för regionkandidater. Möjlighet kommer att finnas för kandidatfotografering.

Samtliga som är Centerpartiets regionfullmäktigekandidater på plats 1-10 i valdistrikten Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Västra Götaland Västra kan anmäla sig. Utbildningarna är kostnadsfria. Anmälan är bindande. Vid frågor vänligen kontakta kristoffer.filipsson@centerpartiet.se

Kandidatutbildning grundkurs (10 mars)

Heldagsutbildning i regionpolitik och vad det innebär att sitta i regionfullmäktige. Vid detta tillfälle kommer samtliga deltagare att erbjudas kandidatfotografering.

Målgrupp: Centerpartiets regionfullmäktigekandidater plats 1 till 10 på alla fem valsedlarna i Västra Götaland. Vi välkomnar naturligtvis även dig som är nuvarande regionpolitiker. Ditt deltagande är viktigt för att skapa kontaktytor mellan erfarna och blivande regionpolitiker.

Plats: Innovatum, Trollhättan. Res gärna med Västtrafik. Buss 21 från Trollhättans resecentrum ankommer 08:51. Klicka här för vägbeskrivning.

Utbildningsinnehåll och schema:

 • Kl 09.00 Samling och fika.
 • Kl 09.30 Välkommen till utbildning med Centerpartiet i Västra Götaland – Gunilla Druve Jansson, ordförande Väststyrelsen.
 • Valprogram, valplan och en gemensam valrörelse i Västra Götaland – Gunilla Druve Jansson, Väststyrelsen och Kristoffer Filipsson, pressansvarig.
 • Kl 10.15 Paus.
 • Kl 10.30 Politiska läget i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Centerpartiets roll och uppdrag i regionen – Kristina Jonäng, gruppledare och regionråd.
 • Kl 11.15 Valets viktigaste frågor i regionvalet. Ett samtal om Centerpartiets profilfrågor i regionen – Kristina Jonäng, Ulf Eriksson och Cecilia Andersson. Gruppdiskussioner.
 • Kl 12.30 Lunch.
 • Kl 13.30 Att vara förtroendevald i Västra Götalandsregionen. Så arbetar regionfullmäktigegruppen – Ulf Eriksson, fullmäktigegruppens ordförande samt Maria Andersson, politisk sekreterare. Erfarenhetsutbyte.
 • Kl 14.15 Aktuellt arbete i den politiska ledningen. Det vanliga arbetet fortsätter oavsett valrörelse. Bland annat om budget 2019 – Kristina Jonäng.
 • Kl 14.35 Vad händer efter valet? Så här går det till och ungefärliga datum: Förhandlingar, överenskommelser, beslut, gruppmöten mm. – Maria Andersson.
 • Kl 14.45 Förväntningar på dig som kandidat. Valrörelsens praktikaliteter, skolval, debatter mm. –Gunilla Druve Jansson
 • Kl 15.00 Frågor och diskussion.
 • Kl 15.30 Fika och avslutning.

 

Skräddarsydd kandidatutbildning i samband med regionfullmäktige (10 april, 29 maj eller 18 juni)

Målgrupp: Centerpartiets regionfullmäktigekandidater plats 1 till 10 på alla fem valsedlarna i Västra Götaland.

Möjliga datum och platser: Den 10 april (Vänersborg), 29 maj (Vänersborg) eller 18 juni (Stenungsund). Välj ett tillfälle i din anmälan.

Utbildningsinnehåll och preliminärt schema:
Syftet är att lära mer om Västra Götalandsregion, budget, nämnder och styrelser samt att lyssna till debatten i Regionfullmäktige. Vi har möjlighet att gå på djupet i enskilda frågor. Vi gör det slutgiltiga programmet utefter intresse, hur många som deltar och med hänsyn till debatten i RF.

 • 09.30 Lyssna till debatten i RF. Lär känna ledamöterna i RF.
 • 12.00 Lunch.
 • 13.00 Så här fungerar Västra Götalandsregionen. Goda möjligheter för frågor och diskussion – Maria Andersson, Emmyly Bönfors och Max Törnqvist.
 • 15.30 Avslutning
Valdistrikt *

Jag önskar delta på kandidatutbildning för regionkandidater 10 mars *


För dig som står på plats 1-10 på regionvalsedeln
Jag önskar att delta på skräddarsydd kandidatutbildning i samband med Regionfullmäktige *
Välj ett tillfälle

Exempelvis en politisk sakfråga, någon aspekt av förtroendeuppdraget eller styrningen av Västra Götalandsregionen.

Vi kan inte ta hänsyn till dieter såsom LCHF etc.