Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Digitala event
  • / Varför är det viktigt med svensk matproduktion?

Varför är det viktigt med svensk matproduktion?

Vi har den senaste tiden blivit smärtsamt påminda om hur skört det svenska livsmedelssystemet är, och vi har en utmaning att ta itu med framöver. Det handlar om hur vi kan öka produktionen av mat i Sverige.

Datum: 27 maj

Tid: Klockan 19.00-20.00

Plats: Digitalt, länk till mötet skickas ut senast den 26 maj

Paneldeltagare

Ulrika Heie

Ulrika är sedan april i år ordförande i jordbruksutskottet

"Där människor får växa, i gemenskap där alla behövs” är ett citat ur Centerpartiets historia. Jag vill vara med i det parti som ger människor möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar oavsett var i landet man bor. Centerpartiet är en kraft för utveckling och tillväxt där människan är utgångspunkt och våra profilfrågor som handlar om jobb och miljö är grundläggande för att skapa en hållbar framtid.

Frida Nilsson

Frida driver ett lantbruk utanför Lidköping. Hon är också ledamot för Centerpartiet i regionfullmäktige, och ersättare i regionutvecklingsnämnden.

 

Foto: Clara Hyltbäck

Sofia Karlsson

Sofia är ordförande för LRF Västra Götaland.

Jag ser stora möjligheter för branschen i omställningen till ett fossilfritt lantbruk, det gör oss mindre sårbara på de förnödenheter som vi idag behöver importera för att kunna producera livsmedel. En förutsättning för att vi skall ställa om och kunna vara med och producera råvara till resten av samhället för deras omställning är dock att vi kan göra det på ett konkurrenskraftigt och kostnadsneutralt sätt.

Anmäl dig härI samarbete med

Oscar Dahl
Verksamhetsutvecklare Sjuhärad