Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Kommun- och regiondag 2019

kommun- och regiondag i Alingsås den 26 oktober 2019

Kommun- och regiondagen är Centerpartiet i Västra Götalands årligen återkommande mötesplats. Här träffas förtroendevalda i kommun och region för att genom dialog stärka det politiska arbetet, skapa nya kontakter och för att få värdefull utbildning.

Dagen anordnades av Väststyrelsen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Har du frågor om årets kommun- och regiondag, vänligen maila till oscar.dahl@centerpartiet.se

Väkommen

Gunilla Druve Jansson, ordförande Väststyrelsen och AnnaSara Perslow, verkställande tjänsteman Centerpartiet i Västra Götaland, hälsar välkomna till Alingsås.

Praktisk information och genomgång av dagen som kommer.

Med ideologin som blåslampa i vardagen


Karl Johan Karlsson i ett samtal om ideologi som drivkraft tillsammans med Louise Grabo, Bengt Hilmersson och Anne Sörqvist.

Läs mer

Den Regionala utvecklings-strategin

Det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 är i full gång.

Kristina Jonäng berättar mer om hur planen ser ut och hur vi som parti kan delta i samtalet under höstens remissarbete.

Läs mer

Leda och kommunicera närodlat - så gör vi

Emilia Lindgren och Andreas Eriksson, Riksorganisationens organisationsenheten

Här kan du läsa Emilia och Andreas presentation

Folk i rörelse
– medborgerligt engagemang

Johan Von Essen, Sköndals folkhögskola.

Vad kommer krävas för att leda ideela krafter i framtiden? Lyssna till forskningsresultaten.

Läs rapporten här

Läs mer

SÅ bygger du det vinnande laget – Karl kristian Langeland, Senterpartiet i Norge

Träffa norska Senterpartiets nytillsatte lagbyggare Karl Kristian Langeland och hör honom berätta om hur Senterpartiet tänker kring ledarskap och lagbygge.

Läs mer

Karl Kristian Langeland

Karl Kristian Langeland, Senterpartiet

Centerpartiet