Västra Götaland
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt
  • / Gunilla Druve Jansson

Gunilla Druve Jansson

Personbild


Ordförande Väststyrelsen

Gunilla är ordförande för Väststyrelsen vilket är ett samarbetsorgan för de fem distrikt som ligger i Västra Götaland.

Kontakta Gunilla Druve Jansson

Kontakta Gunilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....