Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Anders Ådahl

Anders Ådahl är ersättare i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Kulturnämnden arbetar med att stötta västsvenska kulturutövare och främja kulturliv, kulturföretagande och barn- och ungdomskulturen i hela Västra Götaland. Kulturnämnden har ett tätt samarbete med t.ex Kultur i Väst i arbetet för att främja västsvenska kulturverksamheter samt skapa attraktions- och lyskraf kopplat till turism, kultur och nöje i hela Västra Götaland.

Anders kommer från Mölndals kommun och är filosofie doktor i energi- och miljövetenskap från Chalmers universitet. Han har en bred yrkesbakgrund från akademin och energi- och miljöinnovationssektorn. Anders har bland annat varit lektor, föreläsare och biträdande föreståndare för energi- och miljöfakulteten på Chalmers.

Anders har också varit utredningssekreterare för regeringen. I utredningen om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer arbetade Anders som en del av utredningssekretariatet och därmed för Miljö- och energidepartementet. Anders är också ordinarie ledamot av Energiutvecklingsnämnden på Energimyndigheten.

I valet 2018 kandiderade Anders på tredje plats på VG Västras riksdagsvalsedel och blev därmed ersättare i riksdagen. Anders är vice distriktsordförande för Centerpartiet i VG Västra. Han är också ordförande för miljönämnden i Mölndals stad.


Bild: Mölndals Stad, kommunikationsavdelningen

Kontakta Anders Ådahl

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....