AnnaSara Perslow


Ledamot i styrelsen för Göteborgsoperan AB

Ersättare i regionfullmäktige

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan

Mitt politiska engagemang kommer finnas kvar så länge det finns orättvisor i samhället. För mig handlar det om att värna tanken om alla människors lika värde och samtidigt lägga grunden för Sveriges välfärd genom att göra det tydligt vad som är våra rättigheter som medborgare. Men också tydliggöra vad som är våra skyldigheter.

Efter valet 2018 fick jag förtroendet att öka mitt politiska engagemang på både kommun- och regionnivå, något jag är så tacksam för. Jag får möjligheten att lära mig, utveckla och värna demokratin i Sverige.

Jag trivs allra bäst där jag kan vara med och finna lösningar på framtidens utmaningar. Min bakgrund är huvudsakligen inom mötesskapande och kommunikation, där mina styrkeområden är strategi, PR, nätverkande, affärs- och organisationsutveckling.

 

  • Klyftorna mellan människor överbryggar vi genom förståelse och respekt för varandra - här kan kulturen vara en nyckel
  • Ta tillvara på människors drivkraft genom att inkludera och kommunicera

Kontakta AnnaSara Perslow

Kontakta AnnaSara

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.