Elving Andersson


Ledamot i styrelsen för Västtrafik AB

Ersättare i regionfullmäktige

Ledamot i styrelsen för Botaniska Trädgården AB

Goda förutsättningar för människor och företag att leva, verka och utvecklas i hela vår region. Det kräver bland annat att vi satsar på den finmaskiga infrastrukturen, såväl det mindre vägnätet som bredband med hög kapacitet. Det är också viktigt att man, i hela vår region, skall kunna pendla till jobb, utbildning och kulturupplevelser med kollektivtrafiken som måste ha hög tillgänglighet och vara effektiv och trygg.

Jag tycker det är viktigt att:

  • Det finns goda utvecklingsmöjligheter i hela Västra Götaland - bra infrastruktur, inklusive bredband
  • Västra Götaland skall vara en bra region för unga att växa upp i - bra utbildning, bra kollektivtrafik och kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa
  • Ta tillvara och utveckla landsbygdens möjligheter för en hållbar framtid i Västra Götaland
Kontakta Elving Andersson

Kontakta Elving

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.