Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Elving Andersson

Personbild


  • Ledamot i styrelsen för Västtrafik AB
  • Ledamot i styrelsen för Botaniska Trädgården AB
  • Ersättare i regionfullmäktiges valberedning
  • Förste ersättare i regionfullmäktige

Elving Andersson kommer från Uddevalla och är förste ersättare i regionfullmäktige från Fyrbodal. Han är ledamot i styrelsen för Västtrafik AB som driver, utför och tillhandahåller kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen samt i styrelsen för Botaniska Trädgården i Göteborg. Elving är också ersättare i regionfullmäktiges valberedning.

Elving var riksdagsledamot för Centerpartiet mellan 1982 och 1998 och satt då bland annat i näringsutskottet, justitieutskottet, arbetsmarknadsutskottet och trafikutskottet. Han har även varit gruppledare för Centerpartiet i Uddevalla kommun och ordförande för socialnämnden. Elving är sedan 2019 kommunfullmäkiges ordförande och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakta Elving Andersson

Kontakta Elving

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....