Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Eva-Karin Torhem Arnell

Personbild


  • Ersättare i Sjuhärads hälso- sjukvårdsnämnd
  • Ersättare i styrelsen för Västarvet
  • Ersättare i regionfullmäktige
Kontakta Eva-Karin Torhem Arnell

Kontakta Eva-Karin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....