Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Eva-Karin Torhem Arnell

Personbild


  • Ersättare i Sjuhärads hälso- sjukvårdsnämnd
  • Ersättare i styrelsen för Västarvet
  • Ersättare i regionfullmäktige

Eva-Karin Tornhem Arnell kommer från Hyssna i Marks kommun. Hon är kommunfullmäktiges ordförande i Mark samt ordförande för kommunfullmäktiges demokratiberedning. Regionalt sitter hon som ersättare i Sjuhärads hälso- sjukvårdsnämnd (den södra) och i styrelsen för Västarvet.

Hälso- sjukvårdsnämnden är beställarnämnd för hälso- sjukvårdnämnden och ansvarar för Sjuhärads kommuner. Nämnden arbetar strategiskt med att planera, organisera och leda hälso- sjukvårdens verksamheter samt arbete och verka för en god hälsa samt sjukvård för dess invånare.

Västarvet i sin tur arbetar med förvaltning av, bevarande- och tillgängligörande av kultur- och naturarv i Västra Götaland såsom fornlämningar och kulturminnen.

Eva-Karin arbetar som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Hon är i grunden lärare med inriktning på textilslöjd.

Såhär beskriver Eva-Karin sig själv:

Bor tillsammans med man och barn på en gård i Hyssna där vi bedriver mjölkproduktion. För mig är det viktigt att ha naturen inpå knuten och att få möjligheten att vara kreativ i ett hantverksskapande som inte enbart är nyskapande utan också både återskapande och återhämtande.

Kontakta Eva-Karin Torhem Arnell

Kontakta Eva-Karin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....