Frida Nilsson


Ledamot i regionfullmäktige

Ersättare i Regionutvecklingsnämnden

Ett mycket tryggare Västra Götaland är målet med mitt engagemang. Så många som möjligt ska man kunna känna delaktighet och känna sig trygg och säker inom vården. Ett viktigt arbete framåt är att minska ha köerna till BUP och vuxenpsykiatrin. Vi behöver även satsa mer på personalen och ge dem förutsättningar att jobba ännu närmre patientens och dess anhörigas behov. Genom att regionen och kommunerna arbetar nära varandra når vi goda resultat.

Näringslivet i Västra Götaland är starkt, och för mig ligger landsbygdsföretagen extra nära. Jag vill stärka jordbrukare genom att ge dem möjligheter att påverka globalt och genom jämnare konkurrensvillkor i hela EU. Här kan politiken i regionen påverka, vilket har stor betydelse för en levande landsbygd och dess företag men också ur ett miljöperspektiv.

Västra Götaland är internationellt ledande i miljöfrågor. För vår framtid är det viktigt att regionen ligger i framkant och genomför miljösatsningar där ny teknik leder vägen.

Utan företag stannar Västra Götaland. Genom ett goda samarbeten mellan företag och kluster, mellan lärosäten, myndigheter, kommuner och företag kan vi skapa nya innovativa lösningar och säkra kompetensförsörjningen.

Kontakta Frida Nilsson

Kontakta Frida

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.