Gunne Steen


Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i Servicenämnden (Regionservice)

Ett samhällsengagemang är väldigt betydelsefullt för mig och har alltid känt som viktigt att vara aktiv i föreningslivet. Framförallt i barn och ungdomsverksamhet. Det har gett så fantastiskt mycket tillbaka, och har egentligen varit det som format det engagemang som gett den viktiga insikten i att alltid försöka se det goda i varje enskild individ. Det är din medmänniska som gör dig till vem du är.

Jag engagerar mig mycket i frågor kring regional utveckling där jag ser ett starkt samband i att vi har ett starkt infrastrukturnät nationellt och i regionen. Framförallt för transporter med järnväg som kan frakta stora volymer rationellt och effektivt. Det möjliggör en stabil grund för ett framgångsrikt näringsliv med stark intjänandeförmåga

Jag tycker det är viktigt:

  • Att vi har ett gott företags och näringslivsklimat som utgör en grund för ett framgångsrikt näringsliv med stor intjänandeförmåga.
  • Att sjukvården är pålitlig och tillgänglig när du behöver den och att den också erbjuder enkla pålitliga digitala verktyg och tjänster.
Kontakta Gunne Steen

Kontakta Gunne

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.