Katarina Lundin


Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamot i regionstyrelsens digitaliseringsberedning

Ersättare i SKL:s digitaliseringsberedning

Jag är intresserad av samhällsfrågor och vill jobba för ett tryggt och bra välfärdssamhälle. Frågor som jag brinner för är hälso- och sjukvård, utbildning, miljö och regionutveckling. Regionutveckling för att mina och alla andra barn skall kunna bo och trivas i Göteborg och Västsverige, kunna få en bostad, utbildning, vård vid behov, jobb eller starta egen verksamhet, känna sig trygga och vara stolta över sin stad.

Göteborg och Västsverige är en spännande region att leva i. Så mycket kommer hända de närmaste 10 åren med nya bostäder, infrastruktursatsningar, teknikinnovationer och nya arbetsmöjligheter. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla vår region

Det är viktigt att vi skapar ett samhälle där alla känner sig inkluderade och delaktiga, har förutsättningar för att utveckla sig, delta och bidra efter sin förmåga. Klimatförändringen oroar mig och det är viktigt att vi driver på innovationer för att ställa om till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle, att alla känner ansvar och bidrar med att ta hand om vår vackra natur.

 

Jag tycker det är viktigt med:

  • Nära och tillgänglig hälso- och sjukvård
  • Trygg förlossningsvård med möjlighet till sammanhållen vårdkedja
  • Tillvaratagande på resultat från forskningen och utveckling av nya metoder, arbetssätt och användning av digitala hjälpmedel för att lösa våra samhällsutmaningar
Kontakta Katarina Lundin

Kontakta Katarina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.