Kristina Jonäng


Regionråd i Västra Götalandsregionen

Ledamot i regionfullmäktige

Ordförande för Regionutvecklingsnämnden

Ledamot av ägarutskottet

Jag brinner för att fixa intäkter till välfärden medan många andra förtroendevalda slåss om fördelningen av utgifterna. Mitt synsätt är att ökade intäkter från dem som jobbar och betalar skatt är det viktigaste. För att det ska finnas jobb krävs företag som kan klara konkurrensen och våga nyanställa. För att vara modig krävs ett innovativt näringsliv som hela tiden jagar nya idéer, utvecklar smarta lösningar och effektiva arbetssätt.

Totalt avsätter näringslivet i Västra Götaland forsknings- och utvecklingsresurser för 35 miljarder kronor årligen. Så den mesta förnyelsen klarar företagen själva med egna resurser. Men genom de resurser som regionutvecklingsnämnden förfogar över, ca 1 miljard kronor om året, kan vi starta upp samarbeten mellan företag och kluster, samt mellan lärosäten, myndigheter, kommuner och företag. Det kan vara satsningar för att hjälpa till vid stora teknikskiften, tex digitalisering och elektrifiering. Samarbeten kan också handla om klimat, att underlätta kompetensförsörjning eller jobba specifikt med en utveckling i en bransch, tex Life Science, textil eller marina företag. 

För mig är det viktigt att

  • Uppnå klimatmål, satsa på ny teknik
  • Satsa på hälsa, utveckla Life Science.
  • Bygg infrastruktur för framtiden, det behövs mer järnväg i Västsverige
  • Stimulera småföretag, de skapar jobben

 

Kontakta Kristina Jonäng

Kontakta Kristina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.