Lena Bjurström


Ordförande regionteater Väst AB

Ersättare i regionfullmäktige

Ersättare i styrelsen för sjukhusen i Väster

Jag vill jobba med frågor som ligger nära människan. Att man skall känna trygghet och att förutsättningarna blir så likvärdiga oavsett var i regionen man bor.

Ta tillvara unga individers nyfikenhet och drivkraft och skapa tillgång till kultur genom teater och dans. Att vi kan skapa scener, inte rent ordagrannt, utan att vi producerar dans och teater om kan uppföras runt om i olika samlingslokaler och klassrum i hela regionen.

Vill jobba för att vi skall utveckla ännu fler mobila team för människor med olika behov och att barn med psykiska problem får hjälp så tidigt som möjligt

Jag jobbar för att;

  • Alla barn och ungdomar ska få tillgång till kultur
  • Tidiga insatser mot den psykiska ohälsan ska prioriteras
  • Region Västra Götaland skall vara en föregångare för god miljö såväl på land som till sjöss


Kontakta Lena Bjurström

Kontakta Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.