Till innehållet

Maria Martini


Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i västra hälso- sjukvårdsnämnden

Representant i barn- och ungdomsrådet (HSN Västra)

Jag har engagerat mig i politiken för att jag vill bidra till en bättre utveckling av vårt samhälle på lång sikt. Vårt samhälle och våra sätt att leva skapar mycket ohälsa. För mig är det folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor som är hjärtefrågor. 

En god folkhälsoutveckling är socialt och ekonomiskt lönsam för samhället men vi har inte samma livsvillkor och därmed inte heller samma förutsättningar att hantera livets utmaningar. Det allra viktigaste vi kan göra som politiker är att fatta beslut som främjar goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Sjukvårdens viktigaste uppgift är mötet med patienterna och att personalen får de rätta förutsättningar för en kvalitativ och patientsäker vård. Som region behöver vi lägga mer kraft och resurser på att förebygga ohälsa – vi ska inte vänta på människor blir så sjuka så att de behöver kvalificerad hjälp.

Sunda levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 procent av all cancer eller fördröja/förhindra utveckling av typ 2-diabetes. Det finns mer att göra men det kräver att vi gör omprioriteringar i sjukvårdens organisering för att kunna klara framtida utmaningar.

Jag jobbar för:

  • Barn och ungas välmående och utveckling - med särskilt fokus på psykisk hälsa och fullföljda studier
  • Kvalitét och patientsäkerhet
  • Rätt vård i rätt tid
Kontakta Maria Martini

Kontakta Maria

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.