Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Peter Heie

Personbild


  • Ordförande för styrelsen för NU-sjukvården
  • Ersättare i regionfullmäktige

Peter Heie är ordförande för styrelsen för NU-sjukvården i Västra Götaland. NU-sjukvården består av alla sjukhus i de Norra delarna av Västra Götaland och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan respektive Uddevalla sjukhus. Styrelsen ansvarar för drift, verksamhet och ledning av sjukhuset samt är en såkallad utförarnämnd som styr, leder och samordnar sjukhusets arbete.

Peter kommer från Strömstads kommun där han tidigare haft kommunpolitiska uppdrag. Han har bland annat varit kommunfullmäktiges ordförande, ordförande för Strömstadslokaler AB samt oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Peter har också varit gruppledare för Strömstadscentern och haft andra regionpolitiska uppdrag.

Han är i grunden egenföretagare och lantbrukare. Peter arbetar som affärsutvecklare på Sotenäs Trävaru.

Kontakta Peter Heie

Kontakta Peter

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....