Roland Karlsson

Personbild


Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i kollektivtrafiknämnden

Jag brinner för att jobba med utvecklingsfrågor och ledarskap. Med en bakgrund som föreningsmänniska sedan barnsben så är människors engagemang och vilja till att göra någonting tillsammans väldigt viktigt. Jag tycker det är viktigt att kombinera mitt engagemang mellan region och kommunpolitik för att se helheten i de beslut vi fattar.

  • Fungerande infrastruktur och kollektivtrafik skapar utveckling.
  • Möjliggör att bo och verka i hela landet.
  • Samarbete mellan det offentliga, näringslivet och föreningslivet är nyckel till framgång.
Kontakta Roland Karlsson

Kontakta Roland

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.