Sofia Wik

Personbild


Ersättare i regionfullmäktige

Miljöfrågor startade mitt politiska engagemang, men nu brinner jag även för kulturfrågor och platsutveckling.

Kulturupplevelser och kulturutövande kan ge mening, gemenskap och god psykisk hälsa. För att göra kultur tillgängligt för alla oavsett vem man är eller var man bor behöver vi se och förstå helheten i den kulturella infrastrukturen och alla delars olika roller och funktioner.

För mig är det viktigt att:

  • Kulturinstitutionernas spets är tillgänglig i hela regionen
  • Stärka villkoren för det fria kulturlivet att verka i hela Västra Götaland
  • Lyfta fram de ideella föreningarnas, studieförbundens och folkhögskolornas betydelse för samhället i stort
Kontakta Sofia Wik

Kontakta Sofia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.