Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Stig-Olov Tingbratt

Personbild


  • Ordförande för Västkuststiftelsen
  • Ledamot i regionstyrelsens beredning för rättighetsfrågor
  • Ledamot i regionfullmäktiges valberedning
  • Förste ersättare i regionfullmäktige

Stig-Olov Tingbratt representerar Centerpartiet i styrelsen för Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen förvaltar, driver och sköter cirka 270 naturreservat i Västra Götaland och Halland län. Dess styrelse tillsätts av Länsstyrelsena- i Västra Götaland respektive Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Västra Götalandsregionen och verkar för naturvård och friluftsliv i hela Västsverige.

Stig-Olov är även Centerpartiet representant i beredningen för rättighetsfrågor som hanterar politiska frågor som rör mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Han är även ordinarie ledamot i regionfullmäktiges valberedning.

Stig-Olov kommer från Vårgårda kommun i Sjuhärad och har tidigare varit kommunalråd samt kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda.

Kontakta Stig-Olov Tingbratt

Kontakta Stig-Olov

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....