Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Thomas Pettersson

Personbild


  • Ledamot i Fastighetsnämnden
  • Ledamot i regionfullmäktige

Thomas Pettersson är Centerpartiets ledamot i Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd. Det är fastighetsnämnden som har det politiska ansvaret för att Västra Götalandsregionens verksamheter har lämpliga lokaler. Fastighetsnämnden ansvarar både för lokalförsörjningsfrågor och strategiska ärenden som rör verksamheternas lokalbehov men är också fastighetsansvarig och ansvarar för förvaltning, drift, byggnation och etablering.

Thomas kommer från Alingsås kommun och är ledamot i kommunfullmäktige för Alingsås. Han är också ordförande för Studieförbundet Vuxenskolans avdelning GR Sydost och leder där styrelsens arbete.

Thomas är i grunden dricksvatten- och dagvattenspecialist. Han arbetar som biträdande chef för Göteborgs miljövetenskapliga centrum och har tidigare varit konsult/expert inom dricksvattenfrågor och vattenskydd.

Kontakta Thomas Pettersson

Kontakta Thomas

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....