• / Kyrkovalet 2021

Kyrkovalet 2021

sol-has-bg

Kyrkovalet 2021

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta för hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Kyrkovalet röstar fram representanter till tre olika församlingar: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högst beslutande organ.

I Västra Götaland indelas våra fem distrikt i tre olika stift: Karlstad stift, Skara stift och Göteborgs stift.

Är du intresserad av att kandidera i kyrkovalet? Läs mer om förnomineringen här.