Västra Götaland
Centerpartiet lokalt

Klustret med många K

När Kristina Jonäng (c) talade på Maritima klustrets dag på Gullmarstrand i Fiskebäckskil den 25 januari i år sammanfattade hon med sex ytterligare K.

När Kristina Jonäng (c) talade på Maritima klustrets dag på Gullmarstrand i Fiskebäckskil den 25 januari i år sammanfattade hon med sex ytterligare K.

KUSTNÄRA BOENDE

- Uppgiften är att skapa möjligheter för ett mer kustnära boende. Fler ska kunna jobba och och bo i skärgården året runt.

KLIMAT

- Jobben i skärgården handlar till stor del om att leverera råvaror och teknik för att hejda klimatförändringar. Tång och alger blir till biogas och vindkraft ersätter gamla energikällor, fortsätter Kristina.

KUNSKAP OCH KAPITAL

Det behövs kunskap och kapital för att utveckla de maritima näringarna.

- Potentialen är okänd och då tvekar kapitalet att investera i skärgården. Vattnet tycks vara mer främmande än landbacken för investerare, det måste vi ändra på, betonar Kristina.

KOSTNADER OCH KNASIGA REGLER

Kostnadsläge och knasiga regler för att vara företagare i skärgården är ett hinder, fortsätter Kristina.

- Regler för tillstånd att bedriva fiskodling eller etablera vindkraft måste förenklas så att kostnaderna för att starta upp verksamheter kan minska, understryker Kristina.