Den nära vården är viktigast

Centerpartiet vill öka mängden hembesök i sjukvården. Samarbetet med kommunerna och arbetet med mobila team är viktigt för en trygg vård. Det skriver några av Centerpartiets kandidater i Bohusläningen idag.

Hälso- och sjukvården har många viktiga uppgifter. Att rädda liv vid trafikolyckor och att behandla människor med andra livshotande skador är avgörande. Sjukhusen ska frigöra resurser för att verkligen kunna ta sig an den mest avancerade och högspecialiserade vården. För att sjukhusen ska kunna koncentrera sig på de svåraste patienterna behöver den nära vården fungera bättre. Vardagssjukvård och särskilt vård för äldre ska ges via telefonrådgivning, i hemmet eller på vårdcentralen. De äldre ska slippa åka in och ut på sjukhus och istället ha en kontinuerlig och nära vård. Centerpartiet vill öka mängden hembesök i sjukvården. Samarbetet med kommunerna och arbetet med mobila team är viktigt för en trygg vård.

För att den nära vården ska fungera och ha tillräckligt med kompetent personal behövs flera olika driftsformer. Vi välkomnar att Praktikertjänst, Capio och Bräcke diakoni utför primärvård runtom i regionen. Vi får positiva signaler om utmärkt öppenvård hos Praktikertjänst i Strömstad, Lysekil och Bäckefors. Vi hör mycket gott om exempelvis Capio i Henån och vi får också rapporter om en god primärvård hos exempelvis Sotenäs vårdcentral eller på Silenzvägen i Uddevalla. Centerpartiet välkomnar fortsatt satsning på privata entreprenörer i vården. Vi är också mycket nöjda med Närhälsans insatser i Mellerud och Bengtsfors, på Dagsons vårdcentral, på Dalabergs vårdcentral, på Ljungskile vårdcentral, på Herrestads vårdcentral och på rehabmottagningen i centrala Uddevalla för att ta några exempel. Det viktiga är att det finns en väl utbyggd primärvård med flera olika driftsformer. Det tjänar patienter och personal på.

Kristina Jonäng (c) Uddevalla, Regionråd

Kenneth Gustavsson (c) Dals-Ed

Elving Andersson (c) Uddevalla

Mikael Andersson (c) Sotenäs

Inga Göransson (c) Orust

Länk till insändaren i Bohusläningen:

" data-onload="(function l(a, b){function c(){b?G.open():G.open("text/html","replace");G.write(N);u.__rendered__=!0;m=a.offsetWidth;n=a.offsetHeight;r=u.document.body;r.style["float"]="left";k=r.offsetWidth;l=r.offsetHeight;p=r.scrollWidth;q=r.scrollHeight;u.adjustFrame=f;x[I]&&(O(x[I]),x[I]=null);x[I]=R(f,50);B(e,3E3)}function d(){B(function(){O(x[I]);x[I]=null},5E3)}function e(){d();G.close()}function f(){var b=0,c=0;k=r.offsetWidth;l=r.offsetHeight;p=r.scrollWidth;q=r.scrollHeight;g=k>p?k:p;h=l>q?l:q;for(var d=0;d<r.childnodes.length;d++){var e="r.childNodes[d];e.offsetWidth&&(b=Math.max(b,e.offsetWidth),c=Math.max(c,e.offsetHeight))}if(m!=g||n!=h||t!=b||v!=c)b&&c&&b">=k&&c>=l?(y.width=b+"px",y.height=c+"px"):(y.width=g+"px",y.height=h+"px"),m=a.offsetWidth,n=a.offsetHeight;t=b;v=c}var g,h,k,l,m,n,p,q,r,t,v,u=a.contentWindow,x=u.parent,I="_inter_"+a.id,B=x.setTimeout,R=x.setInterval,O=x.clearInterval,N=a.getAttribute("data-contents"),y=a.style,G=u.document;u.__rendered__||(u.__rendered__=!0,b?c():B(c,0))})(this,false)" style="box-sizing: inherit; vertical-align: middle; width: 0px; height: 0px;">

 För att den nära vården ska fungera och ha tillräckligt med kompetent personal behövs flera olika driftsformer. Vi välkomnar att Praktikertjänst, Capio och Bräcke diakoni utför primärvård runtom i regionen. Vi får positiva signaler om utmärkt öppenvård hos Praktikertjänst i Strömstad, Lysekil och Bäckefors. Vi hör mycket gott om exempelvis Capio i Henån och vi får också rapporter om en god primärvård hos exempelvis Sotenäs vårdcentral eller på Silenzvägen i Uddevalla. Centerpartiet välkomnar fortsatt satsning på privata entreprenörer i vården. Vi är också mycket nöjda med Närhälsans insatser i Mellerud och Bengtsfors, på Dagsons vårdcentral, på Dalabergs vårdcentral, på Ljungskile vårdcentral, på Herrestads vårdcentral och på rehabmottagningen i centrala Uddevalla för att ta några exempel. Det viktiga är att det finns en väl utbyggd primärvård med flera olika driftsformer. Det tjänar patienter och personal på. Kristina Jonäng (c) UddevallaRegionrådKenneth Gustavsson (c) Dals-EdLedamot av norra hälso- och sjukvårdsnämndenElving Andersson (c) UddevallaKommun- och regionkandidatMikael Andersson (c) SotenäsKandidat kommunfullmäktigeInga Göransson (c) OrustKandidat regionfullmäktige

" data-onload="(function l(a, b){function c(){b?G.open():G.open("text/html","replace");G.write(N);u.__rendered__=!0;m=a.offsetWidth;n=a.offsetHeight;r=u.document.body;r.style["float"]="left";k=r.offsetWidth;l=r.offsetHeight;p=r.scrollWidth;q=r.scrollHeight;u.adjustFrame=f;x[I]&&(O(x[I]),x[I]=null);x[I]=R(f,50);B(e,3E3)}function d(){B(function(){O(x[I]);x[I]=null},5E3)}function e(){d();G.close()}function f(){var b=0,c=0;k=r.offsetWidth;l=r.offsetHeight;p=r.scrollWidth;q=r.scrollHeight;g=k>p?k:p;h=l>q?l:q;for(var d=0;d<r.childnodes.length;d++){var e="r.childNodes[d];e.offsetWidth&&(b=Math.max(b,e.offsetWidth),c=Math.max(c,e.offsetHeight))}if(m!=g||n!=h||t!=b||v!=c)b&&c&&b">=k&&c>=l?(y.width=b+"px",y.height=c+"px"):(y.width=g+"px",y.height=h+"px"),m=a.offsetWidth,n=a.offsetHeight;t=b;v=c}var g,h,k,l,m,n,p,q,r,t,v,u=a.contentWindow,x=u.parent,I="_inter_"+a.id,B=x.setTimeout,R=x.setInterval,O=x.clearInterval,N=a.getAttribute("data-contents"),y=a.style,G=u.document;u.__rendered__||(u.__rendered__=!0,b?c():B(c,0))})(this,false)" style="box-sizing: inherit; vertical-align: middle; width: 0px; height: 0px;">

 För att den nära vården ska fungera och ha tillräckligt med kompetent personal behövs flera olika driftsformer. Vi välkomnar att Praktikertjänst, Capio och Bräcke diakoni utför primärvård runtom i regionen. Vi får positiva signaler om utmärkt öppenvård hos Praktikertjänst i Strömstad, Lysekil och Bäckefors. Vi hör mycket gott om exempelvis Capio i Henån och vi får också rapporter om en god primärvård hos exempelvis Sotenäs vårdcentral eller på Silenzvägen i Uddevalla. Centerpartiet välkomnar fortsatt satsning på privata entreprenörer i vården. Vi är också mycket nöjda med Närhälsans insatser i Mellerud och Bengtsfors, på Dagsons vårdcentral, på Dalabergs vårdcentral, på Ljungskile vårdcentral, på Herrestads vårdcentral och på rehabmottagningen i centrala Uddevalla för att ta några exempel. Det viktiga är att det finns en väl utbyggd primärvård med flera olika driftsformer. Det tjänar patienter och personal på. Kristina Jonäng (c) UddevallaRegionrådKenneth Gustavsson (c) Dals-EdLedamot av norra hälso- och sjukvårdsnämndenElving Andersson (c) UddevallaKommun- och regionkandidatMikael Andersson (c) SotenäsKandidat kommunfullmäktigeInga Göransson (c) OrustKandidat regionfullmäktige