GrönBlå samverkan fortsätter samarbetet även nästa mandatperiod

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan som inleddes 2014. Utgångspunkten för fortsatt samverkan under den kommande mandatperioden är den politik som partierna enats om i Budget för 2019-2021. En budget som regionfullmäktige antog i juni månad i år.

GrönBlå Samverkan är den största samlade politiska konstellationen i Västra Götalandsregionen efter valet och de fem partierna samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.

Centerpartiet i Västra Götaland har bestämt sig för att medverka i Grönblå samverkan tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet de kommande fyra åren, säger regionrådet Kristina Jonäng (c).

- Vi kommer att leda regionen i minoritet, vilket förstås kan ha sina utmaningar. Men de fem partierna utgör den största konstellationen med totalt 68 mandat och vi bedömer att det finns förutsättningar för bred dialog och ett gott samarbete totalt sett i regionen.

- Vi har beslutat om flera viktiga frågor de senaste fyra åren inom hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, som vi avser att fullfölja.

- Andra viktiga hjärtefrågor för Centerpartiet, exempelvis klimat och målsättningen att bli en fossilfri region till år 2030 är tydligt prioriterat inom Grönblå samverkan, avslutar Kristina Jonäng, (c).

Centerpartiet gjorde ett framgångsval och ökade med 2 mandat i Regionfullmäktige och är numera näst största parti i konstellationen

 

l

Partier i Grönblå Samverkan