Nu inför vi fast läkarkontakt i Västra Götaland

Under hösten togs det första steget med arbetet att skapa ett system för fast läkarkontakt i Västra Götaland. Cecilia Andersson, (C), är ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och en av de drivande krafterna bakom satsningen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade under hösten beslut om en särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning, det vill säga en dryg miljon kronor om året för en medelstor vårdcentral i Västra Götaland.

- Det är fråga om trygghet för patienten, men också om kvalitet och effektivitet att den behandlande läkaren känner patienten och är förtrogen med dess sjukdomshistorik, säger Cecilia Andersson (C). Därför föreslår vi att de vårdcentraler som förmår att tillhandahålla fast läkarkontakt ska premieras.

Genom ett system med fastläkare kan vi rusta primärvården för att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag. Det kan också innebär att du som patient kanske inte möter läkare varje gång du besöker vårdcentralen, utan kan lika gärna träffa en diabetessköterska, en fysioterapeut eller en psykolog beroende på dina behov. Du ska dock kunna räkna med att din husläkare har en övergripande koll på just dina besök och behov och att denne träffar dig när det behövs.

Beslutet innebär även att antalet patienter som en läkare kan ansvara för avgränsas samt att patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare.
Målet är en stärkt kontinuitet och ökad tillgänglighet för patienten.

Vill du veta mer om hur Centerpartiet arbetar med vård och omsorg i Västra Götaland?
Maila oss på vastragotaland@centerpartiet.se