Nytt år med nya möjligheter

Vi har bläddrat blad, vi skriver 2021. Ett år med nya förhoppningar om att kunna ses igen på riktigt och inte bara digitalt. Vaccinet är efterlängtat och nu vill vi se leveranser som fungerar.

Att ta fram ett vaccin har gått förhållandevis fort, men att producera vaccinet har visat sig vara mer svårplanerat. Målet är att alla som vill ska ha vaccinerats fram till midsommar eller däromkring. Just nu är det mycket desinformation som alla måste vara vaksamma inför. Ju fortarare och ju fler som är vaccinerade, desto fortare kan vi öppna upp samhället och komma tillbaka till lite mer normalt liv. Under detta året har vi lärt oss massor och en del är bra. Vi kanske ska fortsätta med att hålla lite avstånd till varandra för vi ser att det sprider mindre infektioner. Vi kommer fortsatt att ha en del möten digitalt och det går utmärkt att göra ett snabbt besök digitalt, t ex inom vården. Sedan längtar vi till konferenser, weekendresor och släktkalas, just därför att de sociala kontakterna är så viktiga. Och inte förglömma det där samtalet som väcker nya tankar och idéer.

Vi lever i en tid där vi är stolta över att vi har haft allmän rösträtt i 100 år i år. Varje generation måste fortsatt erövra och vårda demokratin. Just nu vårdas den inte tillräckligt bra. Tänker på vad som händer i USA och andra oroligheter, men så även det politiska klimatet i vårt land och i en del kommuner också för den delen, där det är tydligt att nerverna ligger utanpå. Vi måste tillsammans vara den ”vuxne i rummet” som ser till att vårda demokratiapparaten. Just nu är det misstro som växer mot beslutande och myndigheter, som gör att det ifrågasätts. Politiken måste bygga upp en tillit till systemet, så alla kan känna att man är fri och kan forma sitt eget liv och vara med och ta ansvar för samhällets uppbyggnad. Här behöver vi fördjupa dialogen, för jag tror att människor bara längtar efter ett parti som vill visa vägen framåt som är tillitsfullt. Låt Centerpartiet vara den kraften!

Njut nu av den kalla vintern och solen som nu börjat visa sig allt mer. Vi mår gott av en och annan promenad i solen, eller har du förmånen att ha skidor eller skridskor så är det helt underbart med både spår och frusna isar. Vi hoppas att det fortsätter över sportlovet – för våra barn och ungas skull så de får känna på ett riktigt vintrigt sportlov på hemmaplan.

Ha det gott i solen!

Gunilla Druve Jansson
Ordförande
Centerpartiet Västra Götaland