Fyra anledningar att rösta C i regionvalet

På söndag avgörs hur Västra Götalandsregionen (VGR) ska ledas under kommande mandatperiod. VGR ansvarar för: hälso- och sjukvård, näringsliv- och tillväxtfrågor, kollektivtrafik, kultur, miljö- och klimatfrågor och inte minst är VGR en stor arbetsgivare med ansvar för vårdpersonal och kompetensfrågor. Stora, konkreta och viktiga frågor där det behövs ett starkt Centerparti som siktar Framåt.

Här är några anledningar till att ta rösta på Centerpartiet:

 Vi välkomnar kompetens

 • Västsveriges styrka är vår historiskt starka öppenhet mot omvärlden. Den ska vi bygga vidare på.
 • Innovation i framkant - Det är därför viktigt att Västra Götalandsregionen kan ta del av EU:s forskningsresurser.
 • Uppmuntra fler nyanlända att studera och snabbt komma i jobb
 • Välkomna arbetskraftsinvandrare

Läs mer om Grön tillväxt och jobb.

Vi vill ha grön tillväxt och bättre kollektivtrafik

 • Rusta upp det regionala järnvägsnätet till modern standard. Västlänken och hela Västsvenska paketet lägger grunden för en fortsatt utbyggnad av järnvägsnätet.
 • Kollektivtrafiken, både busslinjer och tågtrafik, ska byggas ut i hela regionen.
 • Utveckla skogens och landsbygdens resurser till nya produkter
 • Landsbygden gör Västra Götaland till vinnare och vi ska använda stad och lands hela potential.
 • Bygg samman cykelvägnätet i Västra Götaland

Läs mer om Grön tillväxt och trafik

Vi vill satsa på nära vård

 • Fast läkarkontakt och en sjukvård som kommer hem till patienten.
 • Fortsätta att korta vårdköerna
 • Digitalisera mera
 • Uppmuntra fler att starta företag inom vård och omsorg
 • Fortsätta att satsa för att öka tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin.
 • Erbjud fler sjuksköterskor och undersköterskor vidareutbildning med lön

Lär mer om Nära vården

Läs mer om övrig vård.

Vi tycker att cirkulärt för Västsverige framåt

 • Förbättra inköpen av läkemedel och mat ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Uppmuntra samarbeten med industrin för mindre slöseri och mer återvinning
 • Minska nedskräpning och se till att plast blir en resurs

Läs mer om miljö och klimat.

Kristina Jonäng om klimatet och för minskat slöseri.

Läs vårt valmanifest