Jonäng och Andersson nominerade till regionstyrelsen

Vid nomineringsmötet i Grästorp den 6 oktober valde Centerpartiet i Västra Götaland att nominera Kristina Jonäng från Uddevalla till ordinarie ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Cecilia Andersson från Borås till ersättare.

- Det känns mycket hedrande att få förtroendet att föreslås representera Centerpartiet i regionstyrelsen. Jag ser fram emot en ny spännande mandatperiod med stort fokus på att utveckla Västra Götaland till en bättre region för alla invånare och företagare, säger Kristina Jonäng.

- Centerpartiets framgång i regionvalet och beskedet att GrönBlå Samverkan även fortsättningsvis vill leda Västra Götalandsregionen innebär goda förutsättningar för ännu mer centerpolitik. Bland annat i form av utbyggd nära vård i hela Västra Götaland. Jag ser väldigt fram emot en mandatperiod i regionstyrelsen som präglas av kontinuitet och handlingskraft, säger Cecilia Andersson.

Under innevarande mandatperiod har Kristina Jonäng varit Centerpartiets regionråd och ordförande i miljönämnden. Cecilia Andersson har varit regionrådsersättare, ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 1:e vice ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsens ledamöter och ersättare kommer formellt att väljas in av regionfullmäktige den 23 oktober.