C-politiker från Västra Götaland föreslås ta plats i SKL - se hela listan

decentraliserad skatt

Centerpartiet har arbetat fram nomineringar till poster i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och från Västra Götaland är 7 personer nominerade. Du kan se förslaget nedan.

Beredningen för tillväxt och regional utveckling
Kristina Jonäng, Uddevalla, ordförande

Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Gunilla Druve Jansson, Skara, ledamot

Sakråd för jämställdhetsfrågor
Julia Färjhage, Lilla Edet, ledamot

FoU fonden för fastighetsfrågor
Lennart Haglund, Tranemo, ledamot

Beredningen för digitalisering
Katarina Lundin, Göteborg, ersättare

EU-beredningen
Frida Nilsson, Lidköping, ersättare

Beredningen för socialpolitik och individomsorg
Elena Fridfeldt, Ale, ersättare

SKL kongress valutskott
Kristina Jonäng, Uddevalla, ersättare