- Bra med satsningar för lokala utmaningar!

Mer pengar till välfärden, redan i vårbudgeten, meddelar Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen. – Detta är välkommet, säger Cecilia Andersson, regionrådsersättare i Västra Götaland och partistyrelseledamot för Centerpartiet.

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med regeringen nu kommit överens om att skjuta till mer pengar till välfärden i vårbudgeten. 5 miljarder kronor ytterligare ska gå till att stärka välfärden redan i år.

- Det är glädjande att Centerpartiet och Liberalerna, tillsammans med regeringen, aviserat ytterligare medel till välfärden. För Västra Götalands del innebär det ett tillskott på ungefär 250 miljoner kronor, säger Cecilia Andersson, regionrådsersättare och partistyrelseledamot. Det är välkommet!

Kommuner och regioner i Sverige kommer att få ytterligare pengar i generella stadsbidrag, i den så kalllade vårändringsbudgeten. Detta är pengar som kommunerna och regionerna själva får styra över. Pengarna ska gå till att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg framöver när ekonomin bromsar in, befolkningen växer, andelen äldre ökar och det föds fler barn.

 - Särskilt bra är det att de aviserade pengarna kommer vara generella, vilket innebär att kommunerna och regionerna själva kommer att få avgöra var medlen gör mest nytta. Det är ett viktigt krav som Centerpartiet framgångsrikt fick med i januariavtalet, säger Cecilia Andersson, regionrådsersättare och partistyrelseledamot.

Rättsväsendet får samtidigt 750 miljoner kronor mer i år för att öka tryggheten på gator och torg. Detta för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten och få ett stopp på den ökning vi sett av skjutningar och sprängningar.Läs mer här