Nu fortsätter byggandet av bredband i Västra Götaland

Post- och telestyrelsen ska under 2020 fördela ut 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Västra Götaland får större del av potten, och nu satsar vi så att ännu fler får fiber i sina hushåll.

I Västra Götaland har regionen tillsammans med föreningar och kommuner jobbat för att det finns fiber framdraget så att drygt 70 procent av hushållen på landsbygden har tillgång till bredband i sin absoluta närhet. Den motsvarande siffran i övriga Sverige är ungefär 50 procent.

Tvärtemot övriga Sverige har Västra Götaland stor bredbandsutbyggnad på landsbygden, men eftersom flera större tätortsnära orter har en del kvar i vårt län är den totala hushållstäckningen endast 75 procent. I övriga Sverige har närmare 80 procent av hushållen fiber indraget i hushållet.

- Bredbandsutbyggnaden har hittills skett genom ett stort engagemang på fritiden bland byalag och bredbandsföreningar. Ett stort tack till alla som ägnar tid åt samhällets viktigaste infrastrukturutbyggnad, säger Kristina Jonäng, regionråd (C). Nu måste vi gå vidare och se till att utbyggnaden kommer till stånd också i tätortsnära orter som ännu saknar bredband.

Läs mer om satsningen här