Läget i Strömstad - utökat stöd och blick mot framtiden

I Strömstad har 98 procent av handeln försvunnit det senaste året. En stad som länge stått utan arbetsförmedlingskontor ställs nu inför nya utmaningar, det gäller för såväl företag som invånare. Hur länge kan man hålla i och hålla ut, blir vardagen någonsin sig lik igen, hur ställer man om inför framtiden?

Den 29 januari i år klubbade regionutvecklingsnämnden igenom 1,5 miljoner kronor till projektet ”Stärkt kapacitet Omställning Norra Bohuslän”. Sökande var Strömstads kommun, och projektets syfte är att hålla ihop omställningsarbetet och stödja näringslivet i alla utmaningar som finns som en följd av pandemin. Totalt har Västra Götalandsregionen nu satsat 3,4 miljoner kronor.

Kristina Jonäng (C) är ordförande i regionutvecklingsnämnden och drivande i arbetet.

Det är väldigt viktigt att hjälpa till på en ort där tappet i näringslivet är så kraftigt. Det slår hårt mot alla, och många ungdomar riskerar att bli arbetslösa.

Oron delas även av Åsa Torstensson. Förutom att Åsa är gruppledare i Strömstads Centerkrets är hon även förbundsordförande i Föreningen Norden som arbetar för att stärka det nordiska samarbetet. Hon är bekymrad för de ekonomiska aspekterna, men även för de mellanmänskliga relationerna som riskerar att stukas för lång tid framöver.

Vi ser en ökad misstänksamhet och en brist på tillit. Detta är en region som varit tätt sammanflätad i många år. Nu stängs gränsen på ett sätt som saknar motstycke sedan 1945, under andra världskriget.

I en bygd där det varit helt naturligt att bokstavligt talat umgås över gränserna, växer känslor gentemot varandra som på sikt kan bli skadliga. I Norge finns politiska poäng att plocka för den som beskriver Sverige i negativa ordalag i och med den stängning av gränsen som skedde i slutet av januari. Och i Sverige finns en risk att nationalistiska krafter vinner mark för sina idéer att ”se om sitt eget hus” först.

I Haparanda och Torneå råder en liknande situation, och där har man löst det genom att politiker från både svenska och finska sidan krokat arm och visat på ett bra ledarskap - det ser jag fram emot att vi gör i vår region också, avslutar Åsa Torstensson.

Bilden fr.v. Åsa Torstensson och Kristina Jonäng