Vårdpersonalen behöver återhämtning - 100 nya tjänster inom vårdnära yrken tillsätts

Sjukhuspersonalen behöver återhämtning – efter ett år som inneburit stor påfrestning. Därför gav Servicenämnden vid sitt senaste möte klartecken att anställa ytterligare 100 medarbetare. Det löser inte hela problematiken inför sommaren, säger Gunne Steen (C), ledamot i Servicenämnden, men det ger stöd och vår värdefulla vårdpersonal möjlighet att koncentrera sig på sjukvårdande uppgifter. Initiativet välkomnas nu av sjukhusen.

Vid senaste mötet med Servicenämnden gavs klartecken för att rekrytera ytterligare 100 medarbetare. De nya medarbetarna ska avlasta sjukvårdspersonalen med uppgifter som vårdnära, under sommaren och framöver. Arbetet med att påbörja anställa och utbilda personerna påbörjas direkt.

Sjukhuspersonalen behöver återhämtning, särskilt denna sommar, säger Gunne Steen (C) ledamot av Servicenämnden i Västra Götalandsregionen. Därför arbetar Servicenämnden med vårdnära service där servicepersonal har specialistkompetens inom vårdnära tjänster, som städning och rengöring, måltidshantering, materialförsörjning och patienttransporter och andra göromål som behövs för att vården ska fungera. Det löser inte hela problematiken inför sommaren men det ger ett stöd för att ge vårdpersonalen möjlighet att koncentrera sig på sjukvårdande uppgifter. Avsikten är att få rätt kompetens på rätt plats.

Initiativet har välkomnats av sjukhusen. Erbjudandet innefattar även ett ekonomiskt stöd med full kostnadstäckning för sjukhusen. Kostnaden uppskattas till 50 miljoner kronor.

Servicenämnden är politisk nämnd för serviceförvaltningen regionservice. Regionservice levererar tjänster till övriga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen. Exempel på tjänster är administration, hjälpmedel, telefoni, materialförsörjning, måltider, städ, transporter, tryckeri, tvätteri och vaktmästeri.