Industrins nya elbehov i Västsverige behöver en snabb lösning

Kemiindustrin i Göteborg, Stenungsund och Lysekil står för en väsentlig del av Sveriges samlade exportvärde som också genererar stora mängder koldioxidutsläpp. Många industrinationer börjar nu förflytta sig från fossilberoende till fossilfri produktion, och Sverige och Västsveriges framtid hänger i hög grad på möjligheten att ställa om snabbare än övriga industriregioner i världen. Det handlar om att behålla jobb och välfärd.

Läs debattartikeln ”Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm” (nyteknik.se)  undertecknad Kristina Jonäng (C), regionråd samt regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götaland, Emmyly Bönfors (C), kommunalråd samt ordförande i miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad samt politiker från M och KD i Göteborg och Västra Götalandsregionen.