Västsveriges bidrag till flygets klimatomställning

Flyget behöver kraftsamla för att bidra till att möta klimatmålen i Parisavtalet. Sverige är trots sin ringa storlek en ledande flygteknisk nation inom en global industri. Lyssna till Sveriges ledande flygforskare och Kristina Jonäng (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden som samtalar om hur flyget ska bli fossilfritt och hur Västsverige kan bidra.

- Västsverige är beroende av flygindustrin för jobb och utveckling. Vi människor har klarat klimatutmaningar förr, inte minst inom energisektorn där omställningen har gått snabbt, sa Kristina Jonäng.

Paneldiskussionen arrangerades av GKN Aerospace Sweden AB under Frihamnsdagarna, lyssna här!