Krafttag för att korta vårdköerna

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och patienter vars vård har kunnat anstå har fått ställas på kö. När nu pandemin börjar släppa greppet och ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat, satsar GrönBlå Samverkan ytterligare 962 miljoner kronor på att korta ner vårdköerna och påskynda omställningsarbetet inom sjukvården.

Cecilia Andersson (C), ersättare i regionstyrelsen och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, berättar att prognoserna visar att ekonomin återhämtar sig betydligt snabbare än väntat och därför kan mer resurser läggas på hälso- och sjukvården.

Det handlar om att förstärka sjukvårdens möjligheter att ta hand om det uppdämda vårdbehovet, men också mer resurser till det långsiktiga omställningsarbetet inom sjukvården.

Patienter ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakt med vården. Därför ska den nära vården, det vill säga den vård som invånare och patienter behöver ofta stärkas, samtidigt som viss specialistvård ska bli mer koncentrerad för bättre kvalitet. Vi ska också nyttja digitaliseringens möjligheter och erbjuda invånarna fler digitala vårdtjänster så att tillgängligheten blir bättre.

Satsningen om 962 miljoner kronor är utöver den budget som antogs av regionfullmäktige i juni i år. Läs pressmeddelandet i sin helhet på GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Presskontakt:

Max Törnqvist
Politisk sekreterare (C)
max.tornqvist@vgregion.se
tel. 0700-85 26 99