Jobb och sysselsättning i fokus när Centerpartiet i Västra Götaland presenterar sitt valprogram 2022

Centerpartiet i Västra Götaland presenterar sitt valprogram för kommande fyra år. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för företagande, innovation och grön tillväxt, nya utbildningsinsatser och bättre matchning på arbetsmarknaden, satsning på infrastruktur- och landsbygdsutveckling och en vård där patienter ska få mer valfrihet, och medarbetare ska få bättre villkor.

Gunilla Druve Jansson som är ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland, berättar att det är ett sammanhållet och omfattande valprogram där medlemmar från alla 49 kommuner tillsammans pekar ut partiets riktning framåt.

Centerpartiet har tagit ansvar i politisk ledning för Västra Götalandsregionen under lång tid och det vill vi fortsätta göra. Regionens framgång är breda politiska överenskommelser, ekonomiskt ansvarstagande och långsiktiga inriktningar med innovation och utveckling i fokus.

Västsverige är en av Europas främsta industriregioner med tillverkning av fordon, komponenter till flygplan, läkemedel, livsmedel och plastprodukter som exporteras globalt. Här finns också stor kunskap inom textil och artificiell intelligens samt skogsindustri och turism- och besöksnäring.

Gunilla Druve Jansson berättar att framtidsutsikterna är goda, men att det finns en del utmaningar på vägen. Nästan alla branscher i Västsverige har brist på arbetskraft, samtidigt som det finns en arbetslöshet. Dessutom gör elektrifieringen och digitaliseringen att jobben och utbildningar behöver anpassas till en ny tid.

Fabriker som bygger på fossila råvaror måste nu ställa om till förnybart och vi politiker behöver skapa förutsättningarna. Annars kommer vi göra klimatet en björntjänst samtidigt som vi riskerar flera tusentals arbetstillfällen. Vi måste se till att säkra elförsörjningen och snabba på tillståndsprocesser, men också bli bättre på att matcha arbetskraften för de jobb som finns genom utbildningsinsatser och praktik.

”Hela Västra Götaland ska växa och utvecklas”

Vi ska satsa på kollektivtrafiken så att våra invånare kan bo och verka i hela regionen. Under pandemin har människor jobbat hemifrån och fler ser det nu som en möjlighet att söka sig ut från tätbebyggda områden och bosätta sig på landsbygden.

För att bo och leva på landsbygden behöver vi kunna erbjuda våra företagare och invånare bra förutsättningar. Utbyggt bredband, vägnät, nära vård, bra företagsklimat, utbildningsmöjligheter samt möjligheter till bebyggelse. Vi vill se ett förändrat strandskydd som utgår ifrån den geografiska platsens förutsättningar, berättar Gunilla Druve Jansson

”Vård och omsorg av hög kvalitet i hela regionen”

Patienter behöver få mer valfrihet och inflytande, och medarbetare ska få större möjligheter att vara med och utveckla vården. Det är nyckel för att skapa en mer tillgänglig vård menar Cecilia Andersson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och den som ansvarat för arbetet med partiets regionala valprogram.

Våra invånare ska känna sig trygga och väl omhändertagna då de står i kontakt med vården. Den nära vården, det vill säga den vård som patienter behöver ofta, ska stärkas. Även digitaliseringens möjligheter måste användas och ingå i det erbjudande som regionen erbjuder invånare, fler digitala vårdtjänster leder till att tillgängligheten blir bättre och redan idag går det att träffa regionens vårdpersonal via digitala möten i våra smarta telefoner.

Programmet tar även upp den psykiska ohälsan som ökar i samhället. Vi behöver jobba mer förebyggande i alla åldrar och samtidigt se till att ge omsorg så tidigt som möjligt. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården för att få hjälp när det behövs.

På bilden från vänster; Gunilla Druve Jansson, ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland, och Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.