Sysselsättning och välmående i fokus

Klimatet och jobben, människors välmående samt tillgänglighet till vården i fokus när Centerpartiet i Västra Götaland idag presenterar sin regionpolitik inför de kommande fyra åren.

Västra Götaland har en stark företags- och industritradition och kompetens som skapar massor av jobb, men här finns också utsläpp som är högre än övriga landet. Det ställer stora krav på oss som bor här. När nu industrin och transportsektorn ställer om från beroendet av diesel, bensin och olja, måste ny elproduktion från havsbaserad vindkraft, solenergi och annan lokal elproduktion tillföras och energieffektivisering ske i ett högre tempo än någonsin tidigare.

Cecilia Andersson bosatt i Borås, berättar att det handlar om att behålla jobb och företag här i Västra Götaland och samtidigt locka hit nya företagsetableringar.

Vi ska dessutom uppmuntra och använda den kompetens och entreprenöriella kraft som finns här för att lösa klimatfrågan. Det teknikskifte som sker öppnar upp för nya jobb och företag som lägger grunden för en stark välfärd.

Stad och land knyts samman

På senare år har vi skapat nya mönster i vår vardag med arbete, studier och pendling. Ungdomar gör medvetna val till gymnasieskolan, söker efter rätt utbildning och är beredda att resa för att gå på den utbildning som lockar.

Vi vill att alla ungdomar i hela Västra Götaland ska ges samma möjligheter till helt fritt gymnasieval, säger Peter Heie från Strömstad. Fler barn och unga ska kunna fullfölja sina studier och sedan få möjligheten till ett första jobb och den frihet det innebär. Vi vill dessutom se större samverkan mellan skola och näringsliv, och gymnasiala lärlingsanställningar som matchar företagens behov. Nästan alla branscher har brist på arbetskraft, vilket idag hindrar företagens tillväxt.

Sysselsättning är otroligt viktig, vi vill även lyfta fram kultur- och föreningslivet som har stor betydelse för vår hälsa och för att känna gemenskap, berättar Aida Karimli från Ale. Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig. Gemensamt måste vi stå upp för vår demokrati, våra mänskliga rättigheter och vår frihet.

För att fler ska kunna resa till fritidsaktiviteter, studier och jobb måste det vara attraktivt att resa kollektivt. Det behövs en pålitlig kollektivtrafik som når hela regionen, och för att hela resan ska fungera behöver landsbygdens finmaskiga vägnät och infrastrukturen för laddstationer byggas ut.

Mer svensk matproduktion

För att vi på riktigt ska stärka vårt svenska lantbruk och vara trygga med att vi har svensk mat i butikshyllorna behöver vi se till att det finns långsiktiga förutsättningar för Sveriges bönder att driva företag. För att landsbygden ska kunna utvecklas behöver strandskyddet bli rimligare. Vi vill att kommunerna själva ska ha mer att säga till om, säger Peter.

De blå och gröna näringarna i Västra Götaland minskar miljöbelastningen, ökar den lokala matproduktionen och skapar jobb i hela regionen.

Men våra hav och sjöar och vår natur är ständigt utsatta för nedskräpning, mikroplaster, läkemedelsrester och kemikalier efter tvätt av textilier. Det är mönster vi måste bryta och öka medvetenheten kring, säger Aida.

En nära och mer tillgänglig vård

Ny smart teknik och mer flexibla öppettider gör vården mer tillgänglig.

Vårdcentralen ska vara tryggheten in i vården. Här ska vi invånare ha vår fasta läkarkontakt, en person som vi ska kunna möta både digitalt och fysiskt. Samtidigt ska vi utöka med fler mobila vårdteam som kan möta de allra mest sköra patienterna i hemmet, säger Gunilla Druve Jansson från Skara. För att människor snabbt ska få den specialistvård man behöver ska vi nyttja alla sjukhusens kompetens och resurser i regionen och upprätta en gemensam sjukvårdskö.

Vårdpersonalen är a och o för en trygg och säker vård, säger Emina Music. Vi behöver fler kunniga och engagerade medarbetare. Hälso- och sjukvården ska vara en framtidsbransch dit många söker sig. Arbetsmiljön är viktig för att behålla personal. Det handlar bland annat om fler kollegor, mindre administrativ tid och mer patienttid, konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling, samt ett närvarande ledarskap. Kvalitén på vården ska avgöra vem som får bedriva vård, inte ägandeformen.

Läs valmanifestet i sin helhet här >> , 2.4 MB.

Bilden: Centerpartiet i Västra Götalands förstanamn till regionfullmäktige, fr. v.: Emina Music, Göteborg, Cecilia Andersson, Borås, Gunilla Druve Jansson, Skara, Peter Heie, Strömstad, Aida Karimli, Ale.