Nej till uranbrytning – ja till förnybart

Centerpartiet säger nej till att bryta uran i västgötabergen. För oss är vägen framåt den förnybara energin.

Ledande moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater öppnar upp för att bryta uran i västgötabergen. Chockad läser jag deras svar i den enkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg gjort med ledande riksdags- och regionkandidater inför valet.

Minnen väcks till liv. I slutet av 1960-talet bröts uran i Ranstad på Billingen mellan Skövde och Falköping. Brytningen lämnade stora gruvrester efter sig som läckte metaller under många år. Projektet stoppades, för att det var olönsamt, men framför allt av miljöskäl. Det har lagts ned över 600 000 000 kronor för att återställa det man då förstörde.

Vi i Centerpartiet vill inte tillbaka dit.

Uranbrytning i västgötabergen är den logiska konsekvensen för de partier som vurmar för kärnkraften som den stora lösningen. Men för oss i Centerpartiet finns framtiden i stället i det förnybara; i sol, vind, vatten och biokraft.

Vår färdplan för fördubblad svensk elproduktion till 2030 anger bland annat att regeringen och Svenska kraftnät ska prioritera havsbaserad vind i södra Sverige och vi vill skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi. Vidare till vi slopa skatten på biooljor för elproduktion och uppvärmning. Det ska löna sig att ta vara på bland annat restprodukter från skogen.

Under valrörelsen har vi också presenterat flera förslag för en kraftig utbyggnad av solenergin, bland annat slopad skatt för egenanvändning av solel och utvidgning av det gröna avdraget. Till exempel skulle boende i hyresrätter och bostadsrätter kunna köpa in sig i en solcellspark eller i solpaneler på en bondes ladugårdstak.

Kort sagt vill Centerpartiet skapa förutsättningar för oss alla att vara med i den gröna omställningen.

Miljöfarlig uranbrytning är och ska förbli dåtid. Det förnybara är framtiden. För klimatets bästa.

Ulrika Heie (C), riksdagsledamot Skaraborg