Vill du att Stockholm ska bestämma över din vård här i Västsverige?

Vi värnar den nära vården. För oss är det din vårdcentral som ska vara din trygghet in i vården. Om det ska bli mer pengar till vårdcentralerna i Västra Götaland krävs det personer som känner till oss och våra förutsättningar. Därför blir det viktigt vilket politiskt led som ansvarar för din sjukvård.

En förstatligad vård med ett huvudmannaskap som styrs från Stockholm leder inte automatiskt till ett effektivt eller ändamålsenligt utförande av en offentlig verksamhet. Det visar inte minst erfarenheterna av Arbetsförmedlingen och omstruktureringen av polisen. Byråkratiska processer riskerar enorma omställningar, långa ledtider och att vårdköer blir längre snarare än kortare.

Vi i Centerpartiet vill utveckla den nära vården, den som är närmast dig. Det vill vi göra genom att öka resurserna till vårdcentralerna och ge de enskilda vårdcentralerna möjlighet att styra över sin verksamhet, oavsett om den drivs privat eller av regionen. För oss räknas kvaliteten på vården – att vi som bor här mår bra – inte ägandeformen.

Från politiken sida måste vi se till att ta bort all onödig byråkrati och administrativt krångel, ge chefer möjlighet att leda och prioritera arbetet och låta sjukvårdspersonalen fokusera på patienten. Med mer tid för patienterna känner personalen större engagemang i sitt yrke och kan ge oss Västra Götalänningar en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Vi är redo att låta makten stanna nära människorna. Därför tycker vi att hälso- och sjukvården bör styras av politiker från Västsverige, snarare än Stockholm.

Cecilia Andersson, regionkandidat från Borås