Ett rikt kulturutbud främjar äldres hälsa

Forskning visar att socialt stöd och stimulans är bra för vår hälsa och har stor betydelse för vår förmåga att hantera svårigheter. Kultur är en friskvårdsfaktor som ger människor liv och värdighet. Ordet kultur betyder odling. Här ser Centerpartiet en uppgift för kommunerna att odla för ett gott liv på äldre dar.

Kultur är en grundförutsättning för att få bättre livskvalité för äldre och minskar ensamheten. Ofrivillig ensamhet är en allvarlig hälsorisk. Att ha något meningsfullt att göra/uppleva och umgås med andra i en trivsam miljö bryter ensamheten.

Flera kommuner har träffpunkter där seniorer kan umgås och ta del av kulturutbud.

Långt ifrån alla kommuner har aktiviteter på sina vårdboenden, där hyresgästen kan delta i den utsträckning de själva vill och har möjlighet till. Att delta i festligheter med olika teman

såsom pubkväll, teater eller körsång är exempel på att få fortsätta ett rikt kreativt liv som äldre.

Centerpartiet arbetar framåt för:

  • Att öka samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunernas kulturförvaltningar för att stärka och samordna ett rikt kulturutbud av hög kvalité för seniorer.
  • Stötta föreningslivet och mötesplatser t ex bygdegårdar som möjliggör ett rikt utbud av kulturaktiviteter i hela kommunen.
  • Kultur för och med äldre för att få en bättre livskvalité genom att de både tar del av kultur och är med och skapar ny kultur inom olika områden, bland annat musik och slöjd.
  • Satsningar på kultur inom vård och omsorg bör uppmuntras och stödjas och metoder inom rehabilitering med natur och kulturupplevelser främjas.

Centerpartiets seniornätverk i Fyrbodal
Anne Sörqvist ordf Centerpartiet Fyrbodal