Stoppa inte utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås!

Så har vi då fått första exemplet på konkret politik från det tillträdande regeringsunderlaget. I en motion i riksdagen går man samman och stoppar de nya stambanorna för tåg i Sverige. Det är ett dråpslag mot Västsverige, det skriver de fyra riksdagsledamöterna från Västra Götaland.

Idag går det en buss var femte minut förbi Delsjömotet dagtid. Det är trångt och korkar igen vägtrafiken. Tåget är på museum-nivå, och tar en evighet. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendelstråk, det överlägset största utan fungerande tågtrafik. Att vi dessutom inte har järnväg till landets näst största flygplats är bedrövligt. Att sträckan därför äntligen fanns med i Trafikverkets och januaripartiernas plan för infrastruktursatsningarna framöver var därför minst sagt välkommet. Restiden skulle kunna halveras, utsläppen minska radikalt och trängseln på riksväg 40 skulle kunna minska. Götalandsbanan skulle äntligen byggas. Planeringen har tagit fart och projekteringen är långt framskriden. Infrastruktur och stadsplanering har anpassats för den nya järnvägen.

I valrörelsen lyfte Ulf Kristersson fram arbetspendlingen. Då krävde han fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. En satsning som redan är planerad. Här i Västsverige hade vi varit nöjda om det fanns två fungerande spår mellan de två största orterna. Tyvärr är de högerkonservativas första gemensamma beslut att riva upp och montera ner utveckling. De säger sig istället vilja satsa på arbetspendling. Vilket ju är precis det som den nya järnvägen här i Västsverige skulle främja. Återigen får Västsverige stå tillbaka för Stockholmsfixeringen.

Problemen slutar inte där. Genom att dessutom säga att det främst är befintlig järnväg som ska rustas upp, missar man att den nuvarande stambanan redan är överbelastad. Utan nya banvallar är det svårt att hinna med underhållet på befintlig järnväg. Näringslivet varnar också för att etableringar är hotade. En bra infrastruktur och möjligheter till pendling är avgörande för att locka företag och kompetens. Genom ny järnväg skulle tröskeln för pendling sänkas rejält och arbetsmarknadsregionen växa. Nu ser detta ut att gå om intet.

Det hänger inte ihop. Näringslivet behöver ny järnväg. Resenärerna behöver ny järnväg. Miljön behöver ny järnväg. Win win win i ett av Sveriges största pendlingsstråk. Miljoner är redan nedlagda i projektering och förberedelser. Ulf Kristersson - gör om och gör rätt. Skynda istället på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås!

Läs artikeln i BoråsTidning >>

Ulrika Heie, C
Ordförande Trafikutskottet

Rickard Nordin, C
Riksdagsledamot Göteborg

Mikael Larsson, C
Riksdagsledamot Sjuhärad

Anders Ådahl, C
Riksdagsledamot Västra Götaland västra