Det nya försörjningskravet direkt skadligt för välfärden

I slutet av november röstade Tidöpartierna tillsammans med Socialdemokraterna igenom förhöjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare i riksdagen. Den nya lagstiftningen innebär att man måste ha lön motsvarande Sveriges medianlön, som idag är 33 200 kr, för att arbetskraftsinvandra till Sverige. Vi i Centerpartiet ser det som rent av huvudlöst att motverka människor med kompetens att komma till vårt land och bidra genom att sätta upp godtyckliga lönekrav. Det är direkt skadligt för välfärden.

En viktig sektor bland de som arbetskraftsinvandrar är sjukvård och omsorg. Bara i NU-sjukvården är det 11 sjuksköterskor och 10 läkare från icke EU-land som nu är anställda och arbetar för att få svensk legitimation. Det innebär att man behöver vara i Sverige för att kunna göra proven på svenska fakulteter samt praktisk tjänstgöring på sjukhus eller motsvarande för att kunna ansöka om en legitimation. Det handlar i stor utsträckning om personer med lång erfarenhet av yrket i sitt hemland och är värdefulla för oss i Sverige eftersom vi har brist på sjuksköterskor, barnmorskor och även läkare inom vissa specialistområden.

Under tiden som de fullgör alla stegen inför legitimation som sjuksköterska är de anställda som undersköterskor medan läkarna är anställda som läkarassistenter. Samtliga har under pågående process lägre lön än regeringens nya lönegolv för arbetskraftsinvandrare. Lönerna sätts utifrån ålder och erfarenhet, det vill säga på samma sätt som en svensk sjuksköterska eller läkare. Konsekvensen blir alltså att vi vare sig kan behålla den personal som nu legitimerar sig eller rekrytera mer vårdpersonal utanför EU. Man ska inte heller glömma att utöver dessa personer som nu strävar efter att bli legitimerade är det många som gått före och redan idag är legitimerade och arbetar för fullt i vården. Att Tidöpartierna och Socialdemokraterna nu direkt vill motverka detta spår för att få in kompetent vårdpersonal är huvudlöst.

Nu är det Socialdemokraterna som styr i Västra Götalandsregionen och därmed ansvarar för vården. Hur ser ni Socialdemokrater i Västra Götaland att ni på riks går Tidöpartierna i hand och försvårar för kompetensförsörjningen inom sjukvården? I slutändan är det patienter som riskerar drabbas med sämre tillgång till vård och längre köer.