Bygg ut vårdcentralerna och säkra den nära vården i Fyrbodal

Regionen behöver fokusera på att stärka vårdcentralerna och de mobila närsjukvårdsteamen, inte bygga ett nytt närsjukhus i Håby. Vi behöver en vård som finns tillgänglig i hela området, och där våra invånare behöver den.

Ny lagstiftning gör det möjligt att bygga ut vårdcentralerna så att mer specialiserad vård kan flytta ut från sjukhusen till vårdcentralerna, så att invånarna i norra Bohuslän får tillgång till mer vård på hemmaplan, det skriver företrädare från Centerpartiet i Västra Götalandsregionen.

Under förra veckans sammanträde i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden var frågan om nära specialiserad vård i Fyrbodal uppe på agendan. Vi i Centerpartiet menar att den nära vården med vårdcentralerna som nav, måste byggas ut för att möta upp människors behov och förväntningar om en mer tillgänglig vård. För att vi ska nå dit krävs en fortsatt förflyttning av uppdrag, ansvar och resurser från sjukhusen till vårdcentralerna. Förra året kom nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som gör detta möjligt på riktigt. Vårdcentralernas uppdrag och ersättningar kan anpassas utifrån såväl geografiska förhållanden som socioekonomiska skillnader inom en region. För Västra Götaland som har stora geografiska ytor bestående av landsbygd, små och stora tätorter och städer där behoven ser olika ut är detta en mycket positiv utveckling. Det vore slöseri med skattebetalarnas pengar att bygga ett nytt närsjukhus i Håby, när det redan finns 34 vårdcentraler och tre närsjukhus i Fyrbodal. Det är en fin infrastruktur att bygga vidare på. Hälso- och sjukvården, likt många andra branscher, står inför en stor kompetensutmaning. Demografin gör att vi inte kommer att kunna bemanna på samma sätt som tidigare och måste ställa om till en vård som fungerar för vår tid, där vårdcentralerna utgör navet.

Valfriheten i vården ökar tillgängligheten

År 2009 beslutade Västra Götalandsregionen att införa Lagen om Valfrihet (LOV) och året därpå infördes Vårdval vårdcentral. Uppdraget och kvalitetskraven på vårdcentralerna stärktes och invånarna blev fria att välja vilken vårdcentral man ville tillhöra. Vårdval vårdcentral har bidragit till att det finns en mångfald av vårdgivare inom ramen för den offentligt finansierade vården. I Fyrbodal drivs närmare hälften av vårdcentralerna av privata vårdgivare. För Centerpartiet är det självklart att det är kvaliteten som avgör vilka som ska få vara med och utföra välfärden – inte ägandeformen. Fler vårdgivare ger större valfrihet och bättre tillgänglighet för patienterna, men också mer valfrihet för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Behov av att ta emot patienter dygnet runt

Mer avancerad sjukvård och kvälls- och helgöppna mottagningar som utgår från vårdcentralerna, samt mer digitala vårdmöten är bara några exempel som gör att fler kan få hjälp fler tider på dygnet, och utan att behöva ta ledigt och resa långa vägar till rätt vårdinstans. Samtidigt som vårdcentralerna stärks, behöver vi se till att de mobila närsjukvårdsteamen utvecklas och samverkan mellan vårdcentralerna, NU-sjukvården och kommunerna blir ännu bättre. Ett uppdrag som den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden nu gett hälso- och sjukhusdirektören i VGR uppdrag utveckla. Genom att erbjuda vård i hemmet under dygnets alla timmar kan akuta och oplanerade vårdbesök på vårdcentralen eller sjukhusen undvikas. Det ger de större sjukhusen bättre möjlighet att fokusera på de patienter som behöver deras resurser.

Cecilia Andersson (c), regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR
Peter Heie (c), ledamot i regionfullmäktige
Gunilla Druve Jansson (c), ledamot i den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR