Västsvensk mat - ger jobb & stärker beredskapen

Under de senaste 20 åren har den svenska livsmedelsproduktionen minskat kraftigt, med över 9 000 jordbruksföretag som har lagts ned sedan 2003. För att stärka västsvenska bönders konkurrenskraft och främja ett hållbart jordbruk avsätter vi 20 miljoner kronor i Västra Götalandsregionens budget för 2025, meddelar företrädare för Centerpartiet i Västra Götaland.

Frida Nilsson, regionpolitiker för Centerpartiet, betonar: "Skaraborg är en ledande matproducent i Sverige med stark primärproduktion och livsmedelsindustri. Det är en av hörnstenarna för länet som politiken har stor del i att ta ansvar för att förädla och vårda.”

I Västra Götalandsregionens budget för 2025 föreslår Centerpartiet en implementeringsfond på 20 miljoner kronor för att stärka västsvenska bönders konkurrenskraft och främja ett hållbart jordbruk.

”Det handlar om att medfinansiera projekt med aktörer som exempelvis Agroväst och Sveriges Lantbruksuniversitet, som på olika sätt arbetar med affärsutveckling inom jordbrukssektorn och förmedlar kunskap från forskning och akademi till praktiken inom branschen. Det är prioriteringar och investeringar som är viktiga för regionen att göra för att säkerställa att det västsvenska jordbruket ska kunna dra nytta av de senaste teknikerna och fortsatt hålla sig i framkant,” säger Frida Nilsson.

"Självförsörjningsgraden av livsmedel är en fråga om säkerhet och trygghet. Varannan tugga är importerad, och det duger inte om landet hamnar i kris. Det är inte rimligt att hyllorna i butikerna riskerar gapa tomma redan efter ett par dygn. Vi behöver därför snabbt rusta vårt totalförsvar och förbättra livsmedelsberedskapen,” säger Cecilia Andersson (C), regionråd.

”För att stärka svenskt jordbruk behövs bättre villkor än i dag och mindre administrativ börda. Det behöver bli billigare och enklare att driva jordbruk, så att den svenska maten kan konkurrera med mat från andra länder. Vi behöver driva på såväl lokalt och regionalt som nationellt och på EU-nivå. Utan bonden, inget på borden,” säger Frida Nilsson.

Lokalproducerad mat och dryck skapar sysselsättning och ekonomisk lönsamhet, berättar Cecilia Andersson: ”Centerpartiet har länge drivit frågan om gårdsförsäljning, vilket också är en viktig pusselbit för att stärka turism- och besöksnäringen. Inte mindre än tre gånger har gårdsförsäljningen utretts, senast i december 2021. Utredningen hade ett tydligt uppdrag om att ta fram ett förslag som var förenligt med detaljhandelsmonopolet och EU-rätten. Precis det levererade man också. Vi vill se gårdsförsäljning förverkligad under mandatperioden och kräver ett ordentligt förslag från regeringen för att möjliggöra detta.”

För att stärka livsmedelsproduktionen och nästa generations jord- och skogsbrukare arbetar Centerpartiet i Västra Götalandsregionen för att:

  • Främja och utveckla de blå- och gröna näringarna i Västsverige.
  • Investera i affärsutveckling, forskning och utbildning.
  • Implementera och kommersialisera nya hållbara lösningar inom matproduktionen.
  • Stärka naturbruksgymnasierna som utbildar framtidens jordbrukare och skogsbrukare.
  • Säkerställa en pålitlig infrastruktur för mattransporter.
  • Upphandla mer lokalproducerad mat. Centerpartiet vill att upphandlingar av mat delas upp för att underlätta för små lokala och regionala aktörer att lämna anbud och leverera till Västra Götalandsregionens kök.
  • Förbättra det civila försvaret och beredskapen.
  • Främja gårdsförsäljning och turism kopplad till livsmedelsproduktionen.
  • Förenkla regler och minska skattebördan, både nationellt och på EU-nivå.

Du kan läsa mer om Centerpartiet i Västra Götalands satsningar inför budgeten 2024 här. , 920.6 kB.