Tåget ska rulla och bussen ska gå - hela vägen!

Kollektivtrafiken är en nyckel för att klara klimatomställningen och minska trängseln. Så långt är vi i Centerpartiet, överens med Vänsterpartiet i den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. Men sedan skiljer vi oss åt. ”Gratis” eller ”billigt” är inte lösningen för att få fler att välja kollektivtrafiken framför andra färdmedel. Det viktiga är effektiva, täta och pålitliga resor.

Kollektivtrafiken är redan idag mycket billigare än bilen om man gör en heltäckande kostnadskalkyl med inköp av bil, drivmedel samt underhåll och försäkring. Frågan är då varför de flesta trots det väljer att äga och köra en bil? Helt enkelt för att det ofta är mer pålitligt och enklare att ta sig från punkt A till B med bilen. Ska vi få fler att ställa bilen eller allra helst ha färre bilar per hushåll krävs det alltså en kollektivtrafik som kan erbjuda just pålitlighet och bekvämlighet.

Vill man i stället lägga skattemedel på att sänka biljettpriser är den uppenbara följdfrågan hur vi ska ha råd att investera i trafiken och öka kvaliteten, med tätare turer och större bekvämligheter. Vill Vänsterpartiet och Rödgrönledning i Västra Götaland ta pengar från sjukvården för att finansiera billigare biljetter? Eller höja skatten?

Med klimatförändringar som blir alltmer påtagliga är det uppenbart att vi måste accelerera omställningen. En central punkt för att minska och ge invånarna ett hållbart alternativ är att få fler bilister att övergå till att resa kollektivt. Det måste vara bekvämt, gå snabbt och finnas bussar och tåg som går i rätt tid och är pålitliga.

En utbyggd och effektiv kollektivtrafik i hela Västra Götaland är nyckeln till att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken. Genom att investera i nya järnvägar, upprusta befintliga spår och utveckla fler busslinjer över regionen skapar vi en mer tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik. Detta innebär att invånare oavsett var de befinner sig i länet ska kunna förflytta sig smidigt och klimatsmart.

För att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi se över hela resan, inklusive anslutande trafik och smidiga övergångar mellan olika färdmedel. Detta kräver ett nära samarbete mellan olika transportaktörer och en planering som tar hänsyn till invånarnas behov och önskemål.

Vänsterpartiet tillsammans med S och MP får fortsätta fiska röstar med lockbete om låga priser. Vi i Centerpartiet vill värna skattebetalarnas pengar samtidigt som vi prioriterar utveckling och pålitligheten i kollektivtrafiken i både städer och på landsbygden hela Västra Götaland framför att kapa kronor på biljetterna.

Maria Andersson och Jessika Loftbring, ledamot i infrastruktur och kollektivtrafiknämnden
Roland Karlsson, Västtrafiks styrelse

Läs Centerpartiets förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen